Minne useista maista peräisin olevat aurinkosähköpaneelijätteet pitäisi viedä?

· Tietoja aurinkosähköstä

Nykyään aurinkosähköliiketoiminnan voimakkaan kehityksen rinnalla aurinkosähkömoduulien kierrätysliiketoiminta on vähitellen kypsymässä. Käytetyt aurinkopaneelit ovat materiaalikoostumukseltaan erittäin arvokkaita kierrätettäviksi, mikä edistää aidosti vihreän aurinkosähkötuotannon toteuttamista koko elinkaarensa ajan ja siten aurinkoenergiateollisuuden kestävää kehitystä.

Voimalaitoksista talteenotettujen kennojen käsittelyyn on yleensä kaksi tapaa: ensinnäkin hyvin säilyneitä moduuleja voidaan myydä edelleen (viedä) uusiokäyttöä varten ja toiseksi moduulit, joita ei voida enää käyttää, voidaan purkaa ja raaka-aineet kierrättää suoraan.

broken image

Miksi sinun on kierrätettävä aurinkopaneelit

EU:n PV CYCLE -järjestön tutkimuksen mukaan lasin osuus käytettyjen aurinkosähkömoduulien kokonaispainosta on noin 70 prosenttia, alumiinimateriaalien osuus noin 18 prosenttia ja puolijohdemateriaalien osuus noin 4 prosenttia. Käytettyjen aurinkosähkömoduulien kierrätyksen avulla voidaan kierrättää harvinaisia metalleja, lasia, alumiinia ja puolijohteita, erityisesti hopeaa, telluuria, indiumia ja galliumia, joiden osuus puolijohdemateriaaleista on 4 prosenttia. Talteenotettuja harvinaisia metalleja voidaan käyttää myös muissa huipputeknologioissa, jotta voidaan vähentää neitseellisten luonnonvarojen louhintaa, vähentää luonnonvarojen louhinnan energiankulutusta ja vähentää ekologiseen ympäristöön kohdistuvia vaikutuksia. Nykyisillä kierrätystekniikoilla voidaan saavuttaa jopa 96 prosentin talteenottoasteet aurinkosähkömoduuleista. Tulevaisuudessa kierrätysasteet paranevat teknologian kehittyessä.

Rystad Energy arvioi, että vuoteen 2035 mennessä aurinkosähkön kierrätysteollisuus pystyy tuottamaan 8 prosenttia polysiliconista, 11 prosenttia alumiinista, 2 prosenttia kuparista ja 21 prosenttia hopeasta, joita tarvitaan vuonna 2020 asennettujen aurinkosähköpaneelien materiaalitarpeen tyydyttämiseksi.

broken image

Kansalliset PV-kierrätyspolitiikat

Viime vuosina eri maissa on otettu käyttöön erilaisia politiikkoja aurinkosähkömoduulien kierrätystä varten.


Euroopan unioni perusti vuonna 2007 PV CYCLEn, joka on organisaatio, joka on omistautunut käytöstä poistettujen kiteisen piin aurinkosähkömoduulien talteenottoon ja kierrätykseen, ja se on perustanut kierrätysverkoston, johon kuuluu kumppaneita, kuten logistiikka- ja kuljetusyrityksiä. Vuonna 2010 tapahtuneen toiminnan käynnistämisen jälkeen järjestö on kerännyt ja käsitellyt yli 60 000 tonnia käytöstä poistettuja kiteisen piin aurinkosähkömoduuleja.


Korean hallitus hyväksyi vuoden 2023 alussa uuden aurinkopaneelien kierrätysohjelman. Ohjelman tavoitteena on kannustaa aurinkolaitteiden valmistajia käyttämään moduuleja uudelleen ja vähentämään vaarallisten aineiden käyttöä ekosysteemin suojelemiseksi.


Alankomaiden hallitus ilmoitti hiljattain, että se korottaa aurinkosähkömoduulien kierrätysmaksua 1. heinäkuuta 2023 alkaen vastauksena aurinkosähkömoduulijätteen määrän voimakkaaseen kasvuun. Aurinkopaneeleita paikallisille asiakkaille myyvien alankomaalaisten maahantuojien on maksettava 40 euron (42,50 dollarin) kierrätysmaksu tonnilta, kun nykyisin aurinkopaneelien kierrätyksestä peritään 6,50 euroa tonnilta.


Vuodesta 2018 lähtien käytöstä poistettujen aurinkosähkömoduulien käsittelyä Saksassa on säännelty Elektrogesetz- eli ElektroG-lailla, joka vastaa EU:n aiemmin antaman WEEE-direktiivin vaatimuksia. Sen mukaan käytöstä poistettujen aurinkosähkömoduulien kierrätysaste on 85 prosenttia ja talteenotettujen materiaalien kierrätysaste on 80 prosenttia. Lisäksi eri skenaarioissa käytöstä poistettuja moduuleja koskevat erityiset käytöstäpoistoprosessit.

broken image

Käytettävissä olevat kierrätystekniikat

Tärkeimmät tekniikat ovat fysikaalinen, pyrolyysi ja kemiallinen, ja näitä kolmea tekniikkaa analysoidaan:

1) Fysikaalisen menetelmän etuja ovat alhaiset kustannukset ja vaiheiden yksinkertaisuus; haittapuolena on, että talteenottoaste ei ole korkea, aurinkokennossa olevaa metallimateriaalia ei voida ottaa talteen ja talteenotetun materiaalin puhtaus ei ole korkea.

2) Pyrolyysin etuna ovat alhaiset kustannukset, korkea talteenottoprosentti ja ilmapoltto metallien talteenottamiseksi aurinkokennoista; haittapuolena on kuitenkin se, että pyrolyysi tuottaa haitallisia kaasuja, jotka saastuttavat ympäristöä ja vaativat jälkikäsittelyä.

3) Kemiallisilla menetelmillä, joissa käytetään trikloorieteeniliuottimia, on etuna korkea talteenottoprosentti ja talteenotetun materiaalin eheys; haittapuolena ovat kuitenkin korkeat kustannukset.
Aurinkosähkömoduulien hävittämisen elinkaaren loppuvaiheeseen on vielä aikaa, ja käytöstä poistettujen aurinkosähkömoduulien kierrätystekniikoiden tutkimusta on jatkettava, jotta voidaan löytää edullisia ja tehokkaita kierrätystekniikoita.

broken image

Maysun Solar, PV-moduulivalmistaja, jolla on 15 vuoden ammattikokemus, voi tarjota sinulle korkealaatuisia aurinkopaneeleita, napsauta alla olevaa painiketta ottaaksesi meihin yhteyttä tuotetarjouksen saamiseksi.

broken image
broken image
broken image