Pölyn vaikutukset aurinkosähköpaneelien suorituskykyyn

· PV-hinnan-trendi

Periaate pölyn vaikutuksesta aurinkosähköiseen sähköntuotantoon

Pölyn varjostus ei ainoastaan muuta valonsäteilyn suuntaa, vähentää lasipaneelin valonläpäisyastetta ja vaikuttaa aurinkosähköjärjestelmän tehokkuuteen, vaan pitkäaikainen pölyn varjostus muodostaa kuumia pisteitä.

Lasikomponenttien korroosio aiheuttaa valon heijastumista ja sirontaa, mikä vaikuttaa voimalaitoksen sähköntuotannon tehokkuuteen. Lasin korroosion jälkeinen sähköntuotannon lasku on peruuttamaton, eikä sitä voida palauttaa puhdistamalla tai muilla keinoilla.

Infrapunakuva pölyn peittämästä moduulista

(Infrapunakuva pölyn peittämästä moduulista)

Pöly vaikuttaa aurinkosähkömoduulin lämmönsiirtoon, ja pitkäaikaisella pölyn kertymisellä on taipumus aiheuttaa kuumia kohtia aurinkosähkömoduuleihin, ja lämpötilalla on myös merkittävä vaikutus aurinkosähkövoimalan tehontuottoon.

Aurinkopaneeleilla on kaksi lämpötilaan liittyvää parametria, nimittäin jännitteen lämpötilakerroin ja virran lämpötilakerroin. ET-M672280WW:n avoimen piirin jännitteen lämpötilakerroin on -0,33 %/K. Toisin sanoen, kun lämpötila nousee yhden kelvinin, moduulin avoimen piirin jännite laskee 0,33 %, noin 146 mV, ja päinvastoin. Moduulin oikosulkuvirran lämpötilakerroin on 0,031 %/K. Jokaista kelvinin lämpötilan nousua kohti moduulin oikosulkuvirta kasvaa 0,031 %, noin 2,49 mV, ja päinvastoin. Lämpötilan noususta johtuva jännitteen ja virran muutos on pieni johtuen virran muutoksen suuruudesta. Kuvassa 1 esitetään tiedot, joissa teho laskee 10-11 W jokaista 10 K:n lämpötilan nousua kohti.

broken image

Pölyn kertyminen aurinkosähköjärjestelmän paneeleihin on luonnollista.

Tiedetään hyvin, että kertynyt pöly voi heikentää aurinkopaneelien suorituskykyä, mutta tuloksia ei ole selvästi kvantifioitu.

Tehdään kokeellinen testi.

Koe pölyn vaikutuksesta aurinkosähköiseen sähköntuotantoon

Koe 1. Koe Chongqingin yliopistossa

Koe Chongqingin yliopistossa

Yllä oleva koe on Chongqingin yliopiston tutkijoiden tekemän testin tulos. Todettiin, että pölyn varjostuksen vaikutus sähköntuotannon tehokkuuteen oli 71,2 %.

broken image

Koe 2. Vertailukoe kahden samassa tilassa olevan vaihtosuuntaajan välillä sen jälkeen, kun automaattinen puhdistusrobotti oli asennettu voimalaitoksen katolle logistiikkapuistossa Dezhoussa, Shandongin maakunnassa.

broken image

Hanke sijaitsee logistiikkapuiston katolla, pääpölytyyppi on pöly, pölyn irtonainen muoto, robottipuhdistus kerran päivässä yöllä, hankkeen puhdistusvoimalaitoksen kokonaisvaltainen tehokkuuden paraneminen saavutti 67,98 %.

Koe 3:TUV Laingin testitiedot.

Yllä oleva kaavio osoittaa TUV Laingin testitiedot Intiassa, jossa kolmen kuukauden kuivana kautena hiekka ja pöly vaikuttivat 25 % voimalaitoksen sähköntuotantoon.

broken image

ja TUV Laingin lopullisen kokeen tuloksena hiekka ja pöly aiheuttivat yli 50 prosentin vuotuisen menetyksen sähköntuotannosta Saudi-Arabiassa.

broken image

Tutkimuksessa todettiin, että aurinkosähköisen aurinkopaneelin pinnalle kertynyt pöly voi vähentää järjestelmän hyötysuhdetta jopa 50 prosenttia.