Parvekevoimalat: aurinkoenergian kestävää hyödyntämistä

· Tietoja aurinkosähköstä

Sisältö:

  • Mikä on parvekevoimala?
  • Miten parvekevoimala toimii?
  • Kenelle Parvekevoimala on tarkoitettu?
  • Parvekevoimalan edut
  • Kuinka paljon rahaa voin säästää parvekevoimalaitoksella?
  • Voinko käyttää Parvekevoimalaa?
  • Mistä voin ostaa 800 W:n parvekevoimalan?
broken image

Mikä on parvekevoimala?

Balcony Power Station Set, joka tunnetaan myös nimellä Mini PV (Photovoltaic) -järjestelmä, on kompakti aurinkovoimaratkaisu, joka on suunniteltu erityisesti pieniin tiloihin, kuten parvekkeisiin tai kattoihin. Se on itsenäinen uusiutuvan energian järjestelmä, joka hyödyntää aurinkoenergiaa sähkön tuottamiseen.

Parvekevoimalasarja koostuu tyypillisesti useista avainkomponenteista:

Aurinkopaneelit: Nämä ovat tärkeimpiä komponentteja, jotka vangitsevat auringonvaloa ja muuttavat sen sähköksi. Aurinkopaneelien lukumäärä ja koko voivat vaihdella tietyn sarjan mukaan.

Invertteri: Invertteri muuntaa aurinkopaneelien tuottaman tasavirtasähkön vaihtovirtasähköksi (AC), joka soveltuu kodinkoneiden ja elektroniikan virransyöttöön.

Asennusjärjestelmä: Asennusjärjestelmä tarjoaa tarvittavan tuen ja turvallisen kiinnityksen aurinkopaneeleille parvekkeella tai katolla. Se varmistaa oikean suunnan ja sijoituksen auringonvalon maksimoimiseksi.

Johdotukset ja liittimet: Nämä komponentit helpottavat sähköliitäntöjä aurinkopaneelien, invertterin ja muiden järjestelmäkomponenttien välillä.

broken image

Kuinka parvekkeen voimalaitos toimii?

Balcony Power Station Set toimii hyödyntämällä auringonvaloa ja muuntamalla sen sähköksi aurinkosähkötekniikan (PV) avulla. Tässä on yksinkertaistettu selitys sen toiminnasta:

 

Sunlight Capture: Balcony Power Station Setin aurinkopaneelit koostuvat useista aurinkokennoista. Nämä kennot on tyypillisesti valmistettu puolijohtavista materiaaleista, kuten piistä, joilla on kyky muuntaa auringonvaloa sähköenergiaksi.

 

Aurinkoenergian muuntaminen: Kun auringonvalo putoaa aurinkopaneeleille, aurinkokennot absorboivat fotoneja (valohiukkasia) ja luovat sähkökentän solun kerrosten yli. Tämä sähkökenttä saa materiaalissa olevat vapaat elektronit liikkumaan, jolloin syntyy tasavirta (DC) sähkövirtaa.

 

Invertterimuunnos: Aurinkopaneelien tuotettu DC-sähkö lähetetään sitten invertteriin, joka muuntaa sen vaihtovirtasähköksi. Vaihtovirtasähkö on sähköä, jota käytetään useimmissa kodinkoneissa ja elektroniikassa.

 

Tehonjako: Invertterin tuottamaa vaihtovirtaa voidaan käyttää suoraan kodinkoneiden, elektroniikan tai muiden laitteiden virtalähteenä. Se voidaan liittää myös sähköverkkoon, jolloin ylimääräinen sähkö voidaan syöttää takaisin verkkoon luottoa tai tulevaa käyttöä varten.

 

Valvonta ja ohjaus: Parvekevoimalasarja voi sisältää myös valvonta- ja ohjausjärjestelmiä, joiden avulla käyttäjät voivat seurata järjestelmän suorituskykyä, seurata energiantuotantoa ja optimoida sen tehokkuutta.

 

Kokonaisprosessi on saumaton ja automaattinen, ja aurinkopaneelit vangitsevat jatkuvasti auringonvaloa päivänvalossa ja muuntavat sen käyttökelpoiseksi sähköksi. Tuotettu sähkö voidaan kuluttaa välittömästi tai varastoida akkujärjestelmään myöhempää käyttöä varten, riippuen erityisestä asetelmasta.

Asiantuntijat arvioivat, että 10 miljoonaa kotia Saksassa on oikeutettu asentamaan aurinkosähköjärjestelmään. Hallituksen tämän potentiaalin tunnustamisen seurauksena parvekevoimaloista ei kanneta arvonlisäveroa 1.1.2023 alkaen, mikä on alentanut niiden kustannuksia 19 prosenttia ja lisännyt kysyntää.

broken image

Kenelle parvekevoimala on tarkoitettu?

Plug-in aurinkosähköjärjestelmät houkuttelevat paitsi halvempien ostohintojensa vuoksi myös siksi, että ne voivat alentaa henkilökohtaisia sähkökuluja.

Parasta on, että kuka tahansa voi asentaa parvekkeen sähköjärjestelmän itse; Ammattilaista tarvitaan tyypillisesti vain, jos tavallisen seinäpistorasian tavallisen Schuko-pistokkeen sijaan käytetään ainutlaatuista Wieland-pistoketta.

Parvekevoimalan edut

Parvekevoimalasarja (Mini PV 800 wattia) tarjoaa lukuisia etuja asunnonomistajille ja yksityishenkilöille, jotka haluavat hyödyntää aurinkoenergiaa. Tässä on joitain parvekevoimalasarjan tärkeimpiä etuja:

Uusiutuva ja puhdas energia: Aurinkoenergiaa hyödyntämällä parvekevoimalasarja edistää puhtaampaa ja kestävämpää energialähdettä.

 

Aurinkoenergiaa on runsaasti, vapaasti saatavilla, eikä se tuota käytön aikana haitallisia kasvihuonekaasupäästöjä tai ilmansaasteita.

 

Kustannussäästöt: Sähkön tuottaminen aurinkovoimalla voi johtaa merkittäviin kustannussäästöihin ajan mittaan. Tuottamalla omaa sähköä voit kompensoida energiankulutustasi verkosta, mikä voi auttaa vähentämään kuukausittaisia sähkölaskuja. Lisäksi joillakin alueilla tarjotaan kannustimia, kuten syöttötariffeja tai nettomittauksia, joissa ylituotettu sähkö voidaan myydä takaisin verkkoon tai hyvittää tulevaa käyttöä varten.

 

Energiariippumattomuus: Parvekevoimalasarjan avulla käyttäjät voivat tuottaa sähköä itse, mikä vähentää riippuvuutta perinteisestä sähköverkosta. Tämä riippumattomuus luo omavaraisuuden tunteen ja voi olla erityisen hyödyllistä sähkökatkojen aikana tai syrjäisillä alueilla, joilla verkkoon pääsy voi olla rajoitettua.

 

Ympäristövaikutukset: Aurinkovoima on puhdas ja uusiutuva energialähde, joka auttaa vähentämään riippuvuutta fossiilisista polttoaineista. Käyttämällä Balcony Power Plant Setiä autat vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä, torjumaan ilmastonmuutosta sekä edistämään vihreämpää ja kestävämpää tulevaisuutta.

 

Skaalautuvuus ja monipuolisuus: Parvekevoimalasarjaa voidaan helposti laajentaa vastaamaan kasvavia energiatarpeitasi. Voit aloittaa pienemmällä järjestelmällä ja lisätä sen kapasiteettia vähitellen lisäämällä aurinkopaneeleja tai muita komponentteja. Järjestelmä on monipuolinen ja pystyy toimittamaan virtaa erilaisiin kodinkoneisiin, elektroniikkaan, valaistukseen ja jopa sähköajoneuvojen latauspisteisiin.

 

Vähäinen huolto: Aurinkopaneelit tunnetaan kestävyydestään ja vaativat vain vähän huoltoa. Säännöllinen puhdistus pölyn tai roskien poistamiseksi sekä liitäntöjen ja komponenttien satunnainen tarkastus riittää yleensä pitämään järjestelmän toiminnassa optimaalisesti. Tämä tarkoittaa, että kun Balcony Power Plant Set on asennettu, voit nauttia vaivattomasta käytöstä ja vähäisestä ylläpidosta.

 

Pitkä käyttöikä: Aurinkopaneelien käyttöikä on pitkä, tyypillisesti 25–30 vuotta tai enemmän. Tämä tarjoaa pitkän aikavälin etuja ja vakaan tuoton sijoitukselle asunnonomistajille, jotka päättävät asentaa Balcony Power Plant Setin.

broken image

Kuinka paljon rahaa voin säästää parvekevoimalaitoksella?

Nordrhein-Westfalenissa sijaitsevan Saksan kuluttajaneuvontakeskuksen mukaan etelänpuoleiselle parvekkeelle asennettu 380 watin vakioaurinkomoduuli voi tuottaa noin 280 kWh sähköä vuodessa. Tämä sähkömäärä vastaa jääkaapin ja pesukoneen vuosikulutusta kahden hengen taloudessa. 33 sentin sähköhinnalla tämä johtaisi noin 66 euron vuosittaiseen säästöön. Parvekkeen kaiteeseen voidaan yleensä kiinnittää kaksi moduulia. Tässä tapauksessa vuotuinen säästö olisi kaksinkertainen (132 €) ja aurinkoisena päivänä järjestelmä voisi kattaa suurimman osan keskimääräisen kahden hengen kotitalouden sähköntarpeesta. Ja: mitä enemmän sähkön hinnat nousevat verkossa tulevaisuudessa, sitä enemmän parvekkeen aurinkosähköasennus säästää.

broken image

Riippumattomuus nousevista sähkönhinnoista ja venäläisistä energialähteistä kuulostaa houkuttelevalta monille eurooppalaisille: miniaurinkojärjestelmät kukoistavat. Monet haluavat itsenäistyä normaalista sähkönsyötöstä, joka on yhä kalliimpaa ja epäluotettavampaa. Ja monet eurooppalaiset uskovat, että heidän tällä hetkellä epäsuorasti hankkimansa sähkö auttaa rahoittamaan Venäjän sotaa Ukrainaa vastaan, koska se tuotetaan venäläisellä kaasulla tai venäläisellä ydinenergialla. Tästä syystä yhä useammat kuluttajat etsivät tapoja tuottaa omaa sähköä – lopulta käyttämällä miniaurinkojärjestelmiä, joita kutsutaan myös plug-and-play-aurinkojärjestelmiksi tai parvekemoduuleiksi.

Voinko käyttää Parvekevoimalaa?

Itävallassa sallitaan tällä hetkellä parvekevoimaloita, joiden tuotantokapasiteetti on enintään 800 wattia.

Saksassa yksityishenkilöt ovat voineet käyttää parvekevoimaloita vuodesta 2018 lähtien. Niiden teho asuntoa tai metriä kohti ei kuitenkaan saa ylittää 600 wattia, jos käyttäjät haluavat välttää korkean byrokraattisen rekisteröinnin. Siitä huolimatta tätä rajaa yritetään jo siirtää yksityisten käyttäjien hyväksi. Saksan sähkö-, elektroniikka- ja tietotekniikan liitto (VDE) ehdotti tammikuussa 2023 antamassaan VDE-tiedonannossa de minimis -rajan nostamista 800 wattiin, koska sitä sovelletaan jo Euroopan tasolla generaattoreita koskevalla asetuksella (RFG) monissa maissa, kuten esim. kuin Itävalta. Siksi Saksan odotetaan nostavan rajaa pian 600 watista 800 wattiin.

Lisäksi parvekevoimalaitokset ovat sallittuja useimmissa muissa Euroopan maissa. Tämän lisäksi monissa maissa on käytössä syöttötariffijärjestelmät (FIT), jotka kannustavat aurinkosähköjärjestelmien asentamiseen, mukaan lukien pienemmät laitokset, kuten parvekevoimaloita.

 

On tärkeää huomata, että erityismääräykset, luvat ja verkkoliitäntävaatimukset voivat vaihdella kussakin maassa/alueella ja ne voivat riippua järjestelmän koosta ja kapasiteetista. On suositeltavaa ottaa yhteyttä paikallisiin viranomaisiin tai palkata ammattiasentaja, joka ymmärtää alueesi erityismääräykset ja -vaatimukset.

Mistä voin ostaa 800 W:n parvekevoimalan?

Maysun Solar Balcony Power Station MiniPV 800W tarjoaa täydellisen ratkaisun, joka sisältää 2 mittatilaustyönä valmistettua aurinkomoduulia (390-410W, läpinäkyvä taustalevy) ja 2 Hoymiles 400W mikroinvertteriä. Se tarjoaa kätevän ja tehokkaan tavan valjastaa aurinkoenergiaa parvekkeellasi tai katollasi.

broken image

Avainominaisuudet:

Esiasennetut invertterit: ei tarvitse ostaa lisää inverttereitä tai suorittaa monimutkaisia asennuksia.

Hoymile-mikroinvertteri: Mukana tulevat Hoymiles-mikroinvertterit tarjoavat kätevän sovellusvalvonnan, jonka avulla voit helposti seurata parvekkeen voimalaitoksesi sähköntuotantoa.

Helppo asennus: Hoymiles-mikroinvertterit toimitetaan valmiiksi koottuna, mikä yksinkertaistaa asennusta. Kaapelikiinnikkeet kiinnittävät kaapelit varmistaen puhtaan ja siistin ulkonäön asennuksen jälkeen.

broken image
Parannettu estetiikka: Täysmusta moduulirakenne sulautuu saumattomasti eleganttiin eurooppalaiseen arkkitehtoniseen estetiikkaan, mikä parantaa parvekevoimalaitoksesi yleisilmettä.

Läpinäkyvä taustalevy: Aurinkopaneelien läpinäkyvä takalevy mahdollistaa bifacial sähköntuotannon, mikä johtaa jopa 20 % enemmän sähköntuotantoon perinteisiin paneeleihin verrattuna.

broken image

Kevyt rakenne: Maysun Solar Balcony Power Station on 25 % kevyempi kuin muut markkinoilla olevat parvekevoimalaitokset. Tämä kevyempi paino helpottaa kuljetusta ja asennusta yksittäisille henkilöille.

broken image

Kestävä ja luotettava: Järjestelmä on suunniteltu turvallisuutta ajatellen, ja sillä on paloturvallisuusluokka C. Sen mukana tulee 12 vuoden tuotetakuu ja 25 vuoden tehotakuu, jotka tarjoavat mielenrauhaa pitkällä aikavälillä.

Maysun Solar Balcony Power Station MiniPV 800W on pakattu huolellisesti ja tehokkaasti. Siinä käytetään aivan uutta pakkausmuotoilua, jossa on 39 kpl:n ulkopakkaus pystysuuntaista pakkaamista varten. Tämä vähentää pakkaus- ja kuljetuskustannuksia ja varmistaa samalla komponenttien turvallisuuden ja lujuuden kuljetuksen aikana. Pakkaus sisältää paperiset itsesuojat, jotka estävät kehysten välisen törmäyksen ja kitkan. Se on kiinnitetty sisäpuolelta muovisilla teräsnauhoilla lisäsuojaa varten.

broken image

Maysun Solar Balcony Power Station MiniPV 800W on luotettava, tehokas ja esteettisesti miellyttävä ratkaisu parvekkeellesi tai katollesi. Hyödynnä aurinkoenergiaa samalla kun nautit sen mukavuudesta ja säästöistä, joita se tuo energiatarpeisiisi. Lisäksi Maysun Solarilla on ammattimainen aurinkosähkömoduulien valmistaja, jolla on 15 vuoden kokemus, järjestelmällinen ja täydellinen PV-moduulien tuotantolinjatehdas, joka valmistaa laajan valikoiman kuumia aurinkopaneeleja eri tekniikoilla, jotka on mukautettu erilaisiin erityisiin sovellusskenaarioihin. Tervetuloa konsultoimaan klikkaamalla!

Saatat pitää myös:

broken image
broken image
broken image