Euroopan parlamentin uudet säännöt: kaikkien uusien rakennusten kattojen on oltava aurinkokattoja vuoteen 2028 mennessä!

· Alan uutisia

Viime tiistaina Euroopan parlamentin jäsenet äänestivät 343 puolesta, 216 vastaan 78:n pidättyessä äänestämästä, ja hyväksyivät toimenpide-ehdotuksen, jonka tavoitteena on lisätä korjausrakentamisen määrää ja vähentää energiankulutusta ja kasvihuonekaasupäästöjä. Parlamentin jäsenet neuvottelevat nyt neuvoston kanssa lakiehdotuksen lopullisesta muodosta.

Ehdotetussa tarkistetussa rakennusten energiatehokkuusdirektiivissä (EPBDII: rakennusten energiatehokkuusdirektiivi) edellytetään, että kaikissa uusissa rakennuksissa on käytettävä aurinkokattojärjestelmiä vuoteen 2028 mennessä ja kunnostetuissa kotitalousrakennuksissa aurinkokattojärjestelmiä vuoteen 2032 mennessä. Voit lukea Maysun "Opas aurinkosähkön ostamiseen"

broken image

Lain tausta

Aiemmin, 15. joulukuuta 2021, Euroopan komissio hyväksyi lainsäädäntöehdotuksen, jolla säännellään hiilidioksidipäästöjen vähentämisen keskeisiä näkökohtia rakennusalalla osana niin kutsuttua "Fit for 55" -pakettia. Uudessa eurooppalaisessa ilmastolaissa (heinäkuu 2021) vuoden 2030 ja 2050 tavoitteet sisällytetään sitovaan eurooppalaiseen lainsäädäntöön.

Vuonna 2022 komissio käynnisti Aurinkokatot-aloitteen, jossa edellytetään, että kaikkiin uusiin julkisiin, liike- ja asuinrakennuksiin asennetaan vaiheittain aurinkosähköä.

Tähän mennessä on hyväksytty tarkistettu rakennusten energiatehokkuusdirektiivi EPBDII, jolla pyritään valtavirtaistamaan aurinkosähkö- ja energiavarastosovellukset rakennusten jälkiasennuksissa ja suunnittelussa sekä nopeuttamaan olemassa olevien rakennusten hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, ja direktiivin päivitetyssä versiossa direktiivin soveltamisalaa laajennetaan kattamaan rakennusten päästöjen vähentäminen sen sijaan, että parannettaisiin vain niiden energiatehokkuutta.

broken image

Direktiivin suunnitelmat ja vaikutukset

Direktiivin tavoitteena on vähentää kasvihuonekaasupäästöjä ja energiankulutusta EU:n rakennusalalla vuoteen 2030 mennessä ja saavuttaa ilmastoneutraalius vuoteen 2050 mennessä. Siinä keskitytään myös lisäämään energiatehottomien rakennusten jälkiasennusten määrää ja parantamaan energiatehokkuutta koskevan tiedon jakamista.

  • Uudet rakennukset ovat päästöttömiä vuodesta 2028 alkaen.
  • Toimenpiteet energiakustannusten vähentämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi.
  • Tukitoimenpiteet heikossa asemassa oleville kotitalouksille
  • Rakennusten osuus kasvihuonekaasupäästöistä on 36 prosenttia.

Direktiivin mukaan kotitalouksien asuinrakennusten on vuoteen 2030 mennessä saavutettava vähintään energiatehokkuusluokka E ja vuoteen 2033 mennessä luokka D. Luokat vaihtelevat A:sta G:hen, ja G vastaa 15 prosenttia jäsenvaltioiden rakennuksista, joiden energiatehokkuus on huonoin. Muiden kuin asuinrakennusten ja julkisten rakennusten on saavutettava sama luokitus vuoteen 2027 mennessä ja julkisten rakennusten vuoteen 2030 mennessä. Samalla direktiivissä suositellaan, että kansallisiin peruskorjaussuunnitelmiin sisällytetään tukijärjestelmiä, joilla helpotetaan avustusten ja rahoituksen saantia, että peruskorjauksista on maksettava huomattava palkkio erityisesti huonoimmin toimiville rakennuksille ja että heikossa asemassa oleville kotitalouksille on tarjottava kohdennettuja avustuksia ja tukia.

broken image

Julkisten elinten käytössä, hallinnassa tai omistuksessa olevien uusien rakennusten osalta määräaika on 2026 ja kotitalousrakennusten osalta, joissa tehdään peruskorjauksia, 2032. Muistomerkit on jätetty uusien sääntöjen ulkopuolelle, ja EU:n jäsenvaltiot voivat jättää ulkopuolelle poikkeuksellisen arkkitehtonisen tai historiallisen arvonsa vuoksi suojellut rakennukset, tekniset rakennukset, tilapäisessä käytössä olevat rakennukset sekä kirkot ja uskonnolliset paikat.

Rakennusten on parannettava energiatehokkuuttaan eristystöillä, lämmitysjärjestelmien parannuksilla ja muilla toimenpiteillä, kun ne myydään, vuokrataan, tehdään uusia sopimuksia tai kun niihin tehdään suuria korjauksia.

Mitä meidän pitäisi tehdä

Eurooppa pyrkii energiakriisin vuoksi saavuttamaan hiilidioksidipäästöjen vähentämistavoitteensa vuosiksi 2030 ja 2050. Kun tavanomaisen energian hinnat nousevat nopeasti ja uusiutuvien energialähteiden osuus kasvaa, edullinen ja korkean tuoton kattosähkö on kustannustehokas valinta. Eri paikoissa on otettu käyttöön poliittisia toimenpiteitä, kuten valtion tukia, verohelpotuksia ja maksujen alennuksia sekä nopeutettuja verkkoon liittymishyväksyntöjä, joilla kannustetaan hajautetun aurinkosähkön kehittämistä. Meille aurinkosähköpaneelien asentaminen mahdollisimman aikaisin on epäilemättä paras vaihtoehto. Lue Maysunin "PV-asennuksen takaisinmaksuaika"

broken image

Maysun Solar, PV-moduulien valmistajana, jolla on 15 vuoden asiantuntemus, voi tarjota sinulle laadukkaita aurinkopaneeleita, napsauta alla olevaa painiketta ottaaksesi yhteyttä meihin saadaksesi tuotetarjouksen.