Ennätys: tuuli- ja aurinkovoima on EU:n ykkönen ensimmäistä kertaa vuonna 2022!

· Tietoja aurinkosähköstä

Emberin raportin analyysin mukaan sähkön osuuden järjestys on hiljaa muuttunut koko EU:n osalta juuri menneenä vuonna 2022. Tuuli- ja aurinkovoimalla tuotetaan ensimmäistä kertaa enemmän sähköä kuin millään muulla energialähteellä: niiden osuus on 22,3 prosenttia tuotetusta sähköstä ja yli viidennes EU:ssa kulutetusta sähköstä, mikä on selvästi enemmän kuin hiilen osuus (16 prosenttia) ja ensimmäistä kertaa jopa enemmän kuin kaasun (19,9 prosenttia) ja ydinvoiman (21,9 prosenttia) osuus.

broken image

Ennätyksiä

"Eurooppa on välttynyt pahimmalta energiakriisiltään", totesi Emberin data-analyysin johtaja Dave Jones, "ja vuoden 2022 sokki johti vain hiilen käytön vähäiseen lisääntymiseen, mutta käynnisti valtavan uusiutuvien energialähteiden tukiaallon". Pelko hiilivoiman elpymisestä on ohi". Uusiutuvien energialähteiden kasvu EU:ssa on johtunut suurelta osin aurinkoenergiasta, sillä aurinkosähkötuotanto kasvoi viime vuonna ennätykselliset 39 TWh eli 24 prosenttia edellisvuodesta. Ember laskee, että aurinkoenergian kasvu on säästänyt EU:lle ainakin 10 miljardia euroa kaasukustannuksissa.
 

Tämä ennätys saavutettiin pääasiassa seuraavien seikkojen ansiosta
Vesivoiman väheneminen harvinaisen kuivuuden vuoksi, ydinvoiman laajat käyttökatkokset ja Venäjän ja Ukrainan sodan aiheuttama energiakriisi, joka on nostanut kaasun hintaa merkittävästi.

broken image

Nämä edellä mainitut tapahtumat luovat yhdessä tuotantokuilun, joka vastaa 7 prosenttia Euroopan kokonaissähkönkysynnästä vuonna 2022, josta noin 83 prosenttia täytetään tuuli- ja aurinkovoimalla, minkä lisäksi sähkönkysyntä vähenee vuoden 2022 viimeisellä neljänneksellä (sähkönkulutuksen säästöt).
Noin 20 EU-maata tekee uusia ennätyksiä aurinkosähkötuotannossa vuonna 2022! Ensimmäisellä sijalla on Alankomaat, jossa aurinkosähkön osuus on 14 prosenttia, ja ensimmäistä kertaa maan historiassa aurinkosähkö on ohittanut hiilen. Seuraavina tulevat Espanja ja Saksa.

broken image

Katse vuoteen 2023

EU on viime vuosina edistänyt voimakkaasti uusiutuvien energialähteiden käyttöä investoimalla voimakkaasti tuuli- ja aurinkoenergiahankkeisiin. Nämä investoinnit ovat jo tuottaneet tulosta, sillä aurinkoenergia kasvaa myös vuonna 2021: EU:n 27 jäsenvaltiossa asennetaan 25,9 miljoonaa kilowattia uutta aurinkosähkökapasiteettia, mikä on 34 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020 ja rikkoo EU:n ennätyksen uusien aurinkosähköasennusten määrässä viimeisten 10 vuoden aikana.
Uusiutuvina energialähteinä tuuli- ja aurinkoenergia eivät ole ainoastaan ympäristön kannalta hyviä vaan myös taloudellisesti hyödyllisiä. Teknologisen kehityksen ja mittakaavaetujen toteutumisen myötä tuuli- ja aurinkoenergian kustannukset laskevat jatkuvasti, mikä tarkoittaa, että uusiutuvaan energiaan siirtymisestä on tulossa yhä edullisempaa sekä kuluttajille että yrityksille. maysun Solar on laatinut oppaan aurinkosähköpaneelien ostamisesta.

broken image

Taloudellisten hyötyjen lisäksi uusiutuvien energialähteiden käytön lisääminen voi auttaa vähentämään EU:n riippuvuutta tuontienergiasta, parantaa energiavarmuutta ja vähentää alueen altistumista energian hinnanvaihteluille. EU:n ennätyksellinen siirtyminen tuuli- ja aurinkoenergiaan on vahva esimerkki muille maille.
Se, että tuuli- ja aurinkoenergiasta tulee EU:n tärkein sähkönlähde vuoteen 2022 mennessä, on valtava virstanpylväs uusiutuvien energialähteiden alalla ja merkki kasvavasta suuntauksesta kohti puhtaampaa ja vihreämpää energiaa.

broken image

Maysun Solar on aurinkosähkömoduulien valmistaja, jolla on 14 vuoden asiantuntemus, ja se on valmis työskentelemään kanssasi energiamurroksen edistämiseksi. Ota meihin yhteyttä ja avaa ovi vihreään energiaan.