Aurinkoenergiateollisuuden viimeaikainen kehitys Euroopassa

· PV-hinnan-trendi
broken image

Aurinkoenergia(PV)Teollisuuden uutiset

Ranskalainen startup-yritys HoloSolis tekee yhteistyötä saksalaisen tutkimusorganisaation Fraunhofer ISE:

Helpottaakseen aurinkosähkötuotantolinjansa perustamista Ranskaan ranskalainen HoloSolis on tehnyt strategisen yhteistyösopimuksen saksalaisen tutkimusorganisaation Fraunhofer ISE:n kanssa.

Innovaattorit EIT InnoEnergy, IDEC Group (kattomarkkinoihin erikoistunut kiinteistöalan yritys) ja ranskalainen aurinkoenergian tuottaja TSE perustivat Holosolisin.

Holosolis aikoo rakentaa aurinkokennojen ja -moduulien tuotantolinjan, jonka vuosikapasiteetti on 5 GW. Yhteistyön tavoitteena on valmistaa kohtuuhintaisia aurinkosähkömoduuleja kaikkialla Euroopassa TOPCon-aurinkokennoilla.

Vuoteen 2025 mennessä Sarregueminesissa lähellä Saksan ja Ranskan rajaa sijaitsevan tehtaan odotetaan olevan toiminnassa. Tehtaan koko kasvaa asteittain 10 miljoonaan aurinkosähkömoduuliin vuosittain asuin- ja kaupallisille markkinoille.

Nämä kaksi yritystä tekevät myös yhteistyötä tutkimus- ja kehitystyössä, jonka tavoitteena on aurinkokennojen ja -moduulien kestävä valmistus Euroopan markkinoilla.

broken image

Suurten toimittajien uutiset

Tongweista tuli A-osakkeen aurinkosähköyhtiöiden suurin voittaja liikevaihdon ja nettotuloksen osalta vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla! Siitä ei tullut ainoastaan ykkönen niiden 14 yrityksen joukossa, joiden bruttotoimintatuotot ylittivät 1,3 miljardia euroa, vaan se otti myös johtavan aseman niiden 10 yrityksen joukossa, joiden nettovoitto ylitti 380 miljoonaa euroa.

Bruttotulojen osalta Tongwei nousi jatkuvasti uuteen korkeuteen 9,41 miljardilla eurolla, joka on lähes 1,3 miljardia euroa suurempi kuin seuraavana olevan LONGi Green Energyn ja yli 2,54 miljardia euroa suurempi kuin kolmanneksi sijoittuneen JinkoSolarin, joten voidaan sanoa, että se on tulojen osalta absoluuttisessa johtoasemassa.

Nettotulos, Tongwei osakkeet ovat myös kärkisijoilla, sen nettotulos on jopa 1,69 miljardia euroa, tasaisesti enemmän kuin LONGi Green Energy, TBEA 1,17 miljardia euroa ja 950 miljoonaa euroa. Tietenkin Tongwei on myös oltava varuillaan, JA Technology, Sun Power, JinkoSolar, Trina Solar kasvuvauhti yli 100%, kasvuvauhti on paljon nopeampi kuin Tongwei 8,5608%, mikä tarkoittaa, että Tongwei osakkeet "johtava asema" voidaan haastaa tulevaisuudessa.

Julkisten lähteiden mukaan Tongwein menestys ei ole vain yhden liiketoiminnan menestys, vaan useiden liiketoimintasegmenttien vahvuuksien onnistunut integrointi. Sen liiketoimintaan kuuluu piimoduulien lisäksi muun muassa aurinkosähkövoimaloiden rakentaminen ja käyttö. Tällaisen monipuolistuneen liiketoimintamallin ansiosta se voi hyödyntää täysimääräisesti eri liiketoimintasegmenttien välisiä synergioita, kestää markkinariskejä ja saavuttaa vakaata ja kestävää kasvua.

EU:n kansallisen aurinkoenergian kehittämissuunnitelman päivitykset

Useat Euroopan maat ovat hiljattain tarkistaneet kansallisia energia- ja ilmastosuunnitelmiaan, ja EU:n tavoitteena on lisätä aurinkoenergiakapasiteettia 90 GW vuoteen 2030 mennessä.

SolarPower Europen hiljattain tekemän analyysin mukaan vuoteen 2022 mennessä EU:ssa on 208 GW asennettua aurinkokapasiteettia. Vuoteen 2030 mennessä EU:ssa halutaan vuoden 2019 NECP-raportin mukaan olla 335GW asennettua aurinkokapasiteettia.

Kun 12 maata oli toimittanut päivitetyt kansalliset aurinkoenergiaohjelmat, EU nosti asennetun aurinkokapasiteetin tavoitettaan 90 GW:lla 425 GW:iin vuoteen 2030 mennessä. Kahdeksan kansakuntaa saavuttaa vuoden 2030 uuden tavoitteen vähintään kolme vuotta aikaisemmin.

broken image

Liettua nosti muutetussa kansallisessa energiansäästösuunnitelmassaan tavoitettaan dramaattisesti 5,1 GW:iin vuoteen 2030 mennessä, mikä merkitsee yli 500 prosentin lisäystä. Myös Suomi (133,3 %), Portugali (126,7 %), Slovenia (1059,%) ja Ruotsi (117,9 %) nostivat tavoitteitaan yli 100 prosenttia.

Espanja muutti hiljattain kansallista energiapolitiikkaansa (NECP) ja nosti vuoden 2030 aurinkosähkötavoitteensa 76 GW:iin (94 %).

Neljä EU:n jäsenvaltiota on myös jo saavuttanut vuoden 2030 aurinkosähkötavoitteensa, mukaan lukien Viro (0,4 GW), Irlanti (0,4 GW), Latvia (0 GW) ja Puola (7,3 GW). 19 maata saavuttaa tavoitteensa todennäköisesti seuraavien viiden vuoden aikana, ja Malta (0,3 GW) ja Belgia (8 GW) ovat saavuttamassa sen tänä vuonna.

Italian (79GW), Liettuan (5,1GW), Portugalin (20,4GW) ja Slovenian (3,5GW) odotetaan saavuttavan päivitetyt tavoitteet vuosien 2027 ja 2030 välillä.

Saksa on luvannut rakentaa vuosittain 10 GW kotitalouksien aurinkokapasiteettia. Saksan hallituksen mukaan tästä vähintään 2 GW:n odotetaan tulevan aurinkopaneelien valmistuksesta.

broken image

Tätä ennen Euroopan komissiolla oli kunnianhimoinen tavoite asentaa 750GW aurinkovoimaa vuoteen 2030 mennessä. Kansakunnat ovat kuitenkin yhä useammin nostamassa tavoitteitaan. SolarPower Europen mukaan EU:ssa on nykyisten suuntausten perusteella yli 900 GW asennettua aurinkokapasiteettia vuoteen 2030 mennessä.

PV:n hintakehitys

Sähköenergian tasoitetut kustannukset (LCOE) laskevat aurinkosähköteollisuudessa.

Kansainvälinen uusiutuvien energialähteiden järjestö IRENA (International Renewable Energy Agency) on laatinut tutkimuksen energian tuotannon hinnasta vuonna 2022. Analyysin mukaan aurinkosähköteollisuuden (PV) tasoitetut sähkökustannukset (LCOE) ovat laskeneet 89 prosenttia vuosien 2010 ja 2022 välillä ja 3 prosenttia vuonna 2022.

Asiakirjan The Cost of Renewable Electricity in 2022 mukaan aurinkosähköteollisuuden tasoitetut sähkökustannukset (LCOE) ovat laskeneet 76-89 prosenttia eri maissa.

Aurinkosähkön LCOE laskee 0,445 dollarista/kWh vuonna 2020 0,049 dollariin/kWh vuonna 2022, mikä on noin puolet merituulivoiman LCOE:stä.

broken image
Fossiilisten polttoaineiden hintakriisi kiihdytti uusiutuvan energian kilpailukykyä.

Aurinkoenergian tuotanto on muuttumassa edullisemmaksi, mutta moduulien ansioita ei tunnusteta.

Aurinkomoduulien valmistuksen ja asennuksen hintojen lasku on merkittävä syy tähän laskuun. Raportin mukaan Euroopassa toimitettujen kiteisen piin aurinkomoduulien kustannukset laskivat 91 prosenttia vuosien 2009 ja 2022 välillä, ja asennettujen hankkeiden keskimääräiset kustannukset olivat vuonna 2022 4 prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 2021 ja 83 prosenttia alhaisemmat kuin vuonna 2010.

Keskimääräisten hintojen noustessa 4-6 prosenttia vuosien 2020 ja 2021 välillä nämä tuoreimmat tiedot itse asiassa kääntävät edellisvuoden hieman korkeampien kiteisten aurinkopaneelien hintojen mallin, mikä osoittaa, että hinnat koko alalla ovat palaamassa pitkään vallinneeseen laskevaan suuntaukseensa. Näiden moduulien kustannukset nousivat 6 prosenttia vuosina 2020-2021, mutta vain 1 prosenttia seuraavana vuonna, mikä tekee monista alan osa-alueista edullisempia. Samaan aikaan myös "korkean hyötysuhteen" moduulien hinnat ovat nousseet, vaikkakin paljon hitaammin kuin aiempina vuosina.

Myös aurinkopaneelien käyttö- ja huoltokustannukset heijastavat tätä suuntausta. Raportin mukaan Yhdysvalloissa 3,9 GW:n voimaloiden käyttö- ja huoltokustannukset laskivat 58 prosenttia vuodesta 2011 vuoteen 2021, jopa 13 dollariin/kW vuodessa. Tämä on verrattavissa 10 $/kW:n O&M-kustannuksiin Euroopassa, joiden sanottiin vuonna 2017 olevan Saksassa jopa 9 $/kW vuodessa. Koska yhä useammista aurinkoenergiahankkeista on tulossa taloudellisesti kannattavia alenevien O&M-kustannusten ansiosta, tämä suuntaus voi johtaa investointien lisääntymiseen alalla.

Raportin laatijat käyttävät esimerkkinä Saksaa ja toteavat, että aurinkovoimalaitosten ylläpitokustannukset laskevat 15,7-18,2 prosenttia jokaista aurinkosähkötuotannon kaksinkertaistumista kohti kyseisessä maassa. Tämä tarkoittaa, että kunkin hankkeen hallinnointikustannukset pienenevät, kun aktiivisempia aloitteita tehdään, mikä voi lisätä investointeja.

Viite:

A-share photovoltaic company half-yearly analysis of 14 revenue of more than 10 billion, 10 net profit of more than 3 billion!

https://solar.ofweek.com/2023-09/ART-260009-8420-30609290.html

5GW! France to "add" another photovoltaic module factory

https://solar.in-en.com/html/solar-2427946.shtml

European multinationals revise energy and climate plans! Solar share rises again

https://solar.in-en.com/html/solar-2427923.shtml

Global solar LCOE cuts costs by 89% over a decade! Module prices down 91 per cent

https://solar.in-en.com/html/solar-2427945.shtml

Saatat pitää myös:

Syvällinen sukellus LCOE:hen(Levelized Cost of Energy) ja aurinkoenergiaan
Agrivoltaics: Aurinkopaneelien ja maatalouden yhdistelmä
Aurinkopaneelien hintatrendit, joita et tiennyt