Voiko aurinkosähkön tuotanto johtaa aurinkosähköpaloihin? Ehkäisy- ja reaktiostrategiat

· Tietoja aurinkosähköstä,Alan uutisia

Sisällysluettelo

1. Johdanto

2. Hälyttävät aurinkosähköpalotapaukset

3. Aurinkosähköpalojen syyt

4. Ehkäisy- ja reaktiotoimenpiteet aurinkosähkön käyttäjille

5. Johtopäätös

 

Johdanto

Vaikka aurinkosähkön tuotanto on puhdas, turvallinen ja ympäristöystävällinen tapa tuottaa sähköä, ja se on yleistynyt nopeasti viime vuosina, aurinkosähkövoimaloissa on myös tiettyjä palovaaroja, kuten kaikessa sähköisessä laitteistossa. Tällaiset potentiaaliset vaarat voivat johtua laitteistovioista, sähköjohtojen ongelmista, huonosta säästä tai väärästä käytöstä. Kun tulipalo syttyy, se ei ainoastaan aiheuta laitteistovahinkoja, vaan voi myös johtaa hengen ja omaisuuden turvallisuusonnettomuuksiin, mikä vaikuttaa vakavasti aurinkosähköjärjestelmän vakaaseen toimintaan. Siksi oikea-aikainen vaarojen tunnistaminen ja tehokas reagointi niihin on avain aurinkosähkövoimaloiden turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

 

Hälyttävät aurinkosähköpalotapaukset

Neermoorin aurinkosähköinen tulipalo

Huhtikuussa 2024 syttyi tulipalo Neermoorissa sijaitsevassa litiumioniakkuja säilyttävässä säiliössä. Raportin mukaan palomiehet saapuivat paikalle, ja vaikka havaittiin vain lievää savua, säiliön avaamisen hetkellä tapahtui räjähdys ja liekinleimahdus. Palokunta ja poliisi tarvitsivat lähes kymmenen tuntia palon sammuttamiseen. Lähistöllä oleva moottoritie suljettiin kokonaan useiksi tunneiksi. Poliisi arvioi vahingot aluksi noin 500 000 euroksi. Vaikka palon syytä ei ole vielä selvitetty, epäillään, että yksi laukaisijoista oli lämpökarkaaminen, ilmiö, joka voi johtua akun sisällä tapahtuvista fysikaalisista ja kemiallisista reaktioista, jotka voivat johtaa liialliseen lämmön ja kaasujen tuotantoon, mikä voi johtaa tulipaloon tai räjähdykseen, kun vakaa lämpötila-alue ylitetään.

PV-palot Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

Helmikuussa 2024 tulipalo tuhosi 70 miljoonan punnan arvoisen kaupallisen varaston katolle asennetut aurinkosähkömoduulit Peterboroughissa, Isossa-Britanniassa. Tulipalo johtui sähköviasta, joka sai katon aurinkopaneelit syttymään tuleen.

Valosähköinen tulipalo italialaisella kanatilalla

Elokuussa 2023 tulipalo syttyi aurinkosähkökanalassa Italiassa, tappaen yli 20 000 munivaa kanaa. Paikallinen palokunta kertoi palon syystä: "Tulipalo johtui todennäköisesti aurinkosähköjärjestelmästä, joka poltti yli 1 500 neliömetriä lämpösuojia ja tuotti suuren määrän savua, mikä johti kymmenien tuhansien munivien kanojen tukehtumiseen navetassa."

Valosähköinen tulipalo tehtaalla Sydneyssä

Lokakuussa 2022 lääketuotantolaitos Länsi-Sydneyssä, Australiassa, kärsi valtavista omaisuusvahingoista, kun laitoksen katolla olevat aurinkopaneelit syttyivät tuleen ja tuhosivat miljoonien dollarien arvoisia laitteita.

 

Aurinkosähköpalojen syyt

Aurinkosähköpalot aiheuttavat ei ainoastaan omaisuusvahinkoja, vaan myös vaaroja henkilövahingoille ja ympäristön saastumiselle. Siksi on välttämätöntä ymmärtää perusteellisesti niiden syyt.

Laitteistoviat

Aurinkosähköjärjestelmien ydinkomponentteihin kuuluvat aurinkopaneelit, invertterit ja kaapelit. Pitkän käyttöajan aikana nämä komponentit voivat kuitenkin kohdata erilaisia ongelmia, kuten vaurioita, vanhenemista tai löystymistä, mikä voi johtaa oikosulkuihin, kaariin ja muihin vikoihin, jotka voivat aiheuttaa tulipaloja. Tilastotietojen mukaan yli 80 % paloista johtuu vioista aurinkosähköjärjestelmien DC-puolella. Siksi aurinkosähköjärjestelmän laitteiden normaalin toiminnan varmistaminen on ratkaisevan tärkeää, sillä se ei vaikuta ainoastaan järjestelmän tehokkuuteen ja luotettavuuteen, vaan myös elämän ja omaisuuden turvallisuuteen.

Sähköjohtojen löysät liitokset, ylikuormitus tai oikosulku

Jos aurinkosähköjärjestelmän kuorma ylittää sen kapasiteetin tai jos virtapiirissä on ongelmia, kuten löysiä liitoksia tai oikosulkuja, se voi johtaa liialliseen virtaan, mikä aiheuttaa tulipaloja. Aurinkosähköjärjestelmissä, jos komponentit tai virtapiirit on suunniteltu väärin, kuten kuormitusvaihtelujen huomiotta jättäminen, virheellinen johdotus tai materiaaliviat, se voi johtaa ylivirtaan järjestelmän toiminnan aikana, komponenttien epänormaaliin kuumenemiseen, eristyslujuuden heikkenemiseen ja potentiaalisiin itsesyttymisriskeihin, mikä lopulta aiheuttaa tulipaloja.

Virheellinen asennus

Virheellinen asennus on toinen merkittävä tekijä, joka edistää aurinkosähköpalojen syntymistä. Asennuksen aikana, jos asentajilla ei ole ammattitaitoista tietämystä tai he toimivat virheellisesti, voi ilmetä ongelmia, kuten virheellisiä komponenttiliitoksia, liian venytettyjä johtoja tai huonoa maadoitusta, mikä voi potentiaalisesti johtaa järjestelmän epänormaaliin toimintaan ja tulipaloihin. Lisäksi suunnitteluvirheet ovat myös potentiaalisia vaaroja, kuten virheelliset asennuspaikat, epävakaat tukirakenteet tai epäjohdonmukaiset jakelujärjestelmät, jotka voivat aiheuttaa sähkövikoja järjestelmän toiminnan aikana ja lisätä tulipaloriskiä. Siksi ammattimaiset suunnittelu-, rakennus- ja asennusprosessit ovat välttämättömiä tarpeettomien turvallisuusuhkien minimoimiseksi ja aurinkosähköjärjestelmien turvallisen toiminnan varmistamiseksi.

Ulkopuoliset tekijät

Aurinkopaneelit toimivat myrskysäällä

Aurinkosähkövoimalat rakennetaan ulkona, ja ne ovat alttiita sään ja luonnonkatastrofien vaikutuksille. Äärimmäiset sääolosuhteet, kuten kova tuuli, rankkasade tai raekuurot, voivat vahingoittaa voimalan laitteita. Esimerkiksi kova tuuli voi aiheuttaa rakenteellista löystymistä, rankkasade voi aiheuttaa laitteiden kostumista, ja raekuurot voivat vahingoittaa laitteiden koteloa. Nämä vahingot voivat paitsi vähentää laitteiden suorituskykyä, myös vakavissa tapauksissa johtaa laitevikoihin ja tulipaloihin. Siksi näiden luonnonilmiöiden vaikutusten oikea-aikainen tunnistaminen ja reagointi niihin on ratkaisevan tärkeää aurinkosähkövoimaloiden turvallisen toiminnan kannalta.

Hot Spot -ilmiö

Aurinkopaneelien toiminnan aikana, jos niiden pinta peittyy lintujen jätöksillä, mudalla, lehdillä tai raskaalla pölyllä, nämä esteet estävät auringonvaloa, mikä aiheuttaa paikallisten alueiden lämpötilan nousun esteiden alla, muodostaen niin sanotun "hot spot -ilmiön". Tällaisissa tapauksissa paikallisen alueen lämpötila on huomattavasti korkeampi kuin muilla alueilla, mikä aiheuttaa liiallista painetta aurinkopaneelille paikallisella alueella. Tämä ei ainoastaan vaikuta aurinkopaneelin normaaliin sähkön tuotannon tehokkuuteen, vaan voi myös aiheuttaa turvallisuusuhkia. Äärimmäisissä tapauksissa paikallisen alueen korkeat lämpötilat voivat jopa aiheuttaa tulipaloja, mikä aiheuttaa vakavan uhan henkilöstön ja omaisuuden turvallisuudelle. Siksi aurinkopaneelien pinnan säännöllinen puhdistus niiden puhtauden ylläpitämiseksi on tärkeä toimenpide "hot spot -ilmiön" ehkäisemiseksi ja paloriskin vähentämiseksi.

 

Ehkäisy- ja reaktiotoimenpiteet aurinkosähkön käyttäjille

Aurinkosähkömoduulien asianmukainen ja ammattimainen asennus

Aurinkosähkömoduulien asianmukainen ja ammattimainen asennus on ensimmäinen askel tulipalojen ehkäisemiseksi. Asennuksen aikana tulee laatia erityiset asennussuunnitelmat asennusympäristön mukaan, jotta aurinkoenergian resurssit voidaan hyödyntää mahdollisimman hyvin ja samalla välttää virheellisestä asennuksesta johtuvat palovaarat. Esimerkiksi moduulien oikea liittäminen akkuihin, inverttereihin ja muihin sähkökomponentteihin on myös ratkaisevan tärkeää. Tarkka sähköjohdotus voi tehokkaasti vähentää huonosta kontaktista tai oikosuluista johtuvien tulipalojen riskiä.

Aurinkosähkömoduulien säännöllinen tarkastus ja huolto

Aurinkosähkömoduulien ulkonäön ja toimintatilanteen säännöllinen tarkastus on ratkaisevan tärkeää potentiaalisten turvallisuusuhkien oikea-aikaiseksi tunnistamiseksi ja käsittelemiseksi. Tämä sisältää vaurioituneiden komponenttien, löysien liittimien tai kertyneen lian tarkistamisen ja tarvittaessa nopean vaihtamisen tai puhdistamisen. Lisäksi järjestelmän maadoitustilanteen säännölliset tarkastukset ovat tarpeen, jotta varmistetaan maadoitusjärjestelmän olevan ehjä ja tehokas. Aurinkosähkömoduulien huolto varmistaa niiden pysymisen optimaalisessa toimintakunnossa, minimoiden tulipalojen riskin mahdollisimman paljon. Siksi aurinkosähkömoduulien säännöllinen tarkastus ja huolto ovat tehokkaita toimenpiteitä aurinkosähköpalojen ehkäisemiseksi ja tarjoavat olennaisen suojan uusiutuvien energialähteiden turvalliselle ja luotettavalle toiminnalle.

Täydellisten sammutusjärjestelmien varustaminen

Palovyöhykkeiden perustaminen aurinkosähköjärjestelmien ympärille, sammutuslaitteiden (kuten palosammuttimien, palopumppujen jne.) asentaminen tulipalojen sattuessa, turvallisuuskäytävien perustaminen (turvallisuuskäytävien perustaminen aurinkosähköjärjestelmien ympärille palokuntien ja pelastushenkilöstön helpottamiseksi pääsyyn ja poistumiseen) ja muut turvallisuustoimenpiteet voivat myös tehokkaasti vähentää aurinkosähköjärjestelmien tulipalojen todennäköisyyttä. Älä unohda säännöllisesti tarkistaa palosammuttimien kuntoa ja varmistaa niiden toimintakunnon.

 

Johtopäätös

Aurinkosähkövoimaloiden tulipaloihin reagoimiseksi voidaan järjestelmän suunnittelun ja asennuksen standardisoinnin, tuotelaadun tiukan valvonnan jne. lisäksi huomattavasti vähentää aurinkosähkövoimaloiden tulipalojen todennäköisyyttä tietyillä teknisillä keinoilla ja laitteilla. Oikeiden tuotteiden valinta voi vähentää aurinkosähköpalojen todennäköisyyttä.

Maysun Solarin HJT-aurinkopaneelit tarjoavat paitsi erinomaisen kennotehokkuuden ja vakauden, myös erinomaisen palonkestävyyden, ja ne ovat saaneet saksalaisen TÜV:n sertifikaatin, mikä tarjoaa kattavamman takuun aurinkosähköprojektiisi.

Vuodesta 2008 lähtien Maysun Solar on erikoistunut korkealaatuisten aurinkosähkömoduulien tuotantoon. Laaja valikoimamme aurinkopaneeleja, kuten IBC-, HJT-, TOPCon-aurinkopaneeleja ja parvekesähkövoimaloita, hyödyntää edistyksellistä teknologiaa, joka takaa erinomaisen suorituskyvyn ja taatun laadun. Maysun Solar on menestyksekkäästi perustanut toimistoja, varastoja ja pitkäaikaisia suhteita erinomaisten asentajien kanssa monissa maissa! Saat uusimmat aurinkopaneelien tarjoukset tai mitä tahansa aurinkosähköön liittyviä kysymyksiä, ota meihin yhteyttä. Palvelemme sinua mielellämme, tuotteemme voivat tarjota sinulle varman takuun.

 

Viite:

natürlichzukunft, r. (2024b, april 15). solaranlage brandgefährlich? was die feuerwehr rät.... natürlichzukunft. https://www.erdgas-suedwest.de/natuerlichzukunft/solaranlage-brandgefahrlich-was-die-feuerwehr-rat/

sfpe europe digital issue 21 - investigation of the effects of photovoltaic (pv) system component aging on fire properties for residential rooftop applications. (n.d.). higher logic, llc. https://www.sfpe.org/publications/periodicals/sfpeeuropedigital/sfpeeurope21/europeissue21feature5

enkhardt, s. (2024, may 8). ursache für großbrand von batterien in neermoor noch unklar. pv magazine deutschland. https://www.pv-magazine.de/2024/05/08/ursache-fuer-grossbrand-von-batterien-in-neermoor-noch-unklar/

brandgefahr durch solaranlagen? (2023, october 26). solaranlage ratgeber. https://www.solaranlage-ratgeber.de/photovoltaik/photovoltaik-installation/brandgefahr

 

Saatat myös pitää: