Tyypilliset aurinkoenergian P anel ongelmat ja ratkaisut

· Maysun Solar uutiset,PV-hinnan-trendi

Sisältö:

1.Intro

2.Common aurinkopaneeli ongelmia ja mahdollisia kysymyksiä

3.Ratkaisut: Valitse luotettavat aurinkopaneelit

4.Päätelmä

Intro

Nykyisenä uusiutuvan energian puolustamisen aikakautena aurinkopaneelit ovat puhtaana ja kestävänä energiavaihtoehtona saamassa yhä enemmän huomiota. Aurinkoteknologian nopean kehityksen myötä aurinkopaneeleihin liittyvät yleiset ongelmat ja mahdolliset haasteet tulevat kuitenkin vähitellen esiin. Aurinkoenergiajärjestelmien häiriöttömän toiminnan ja pitkän aikavälin suorituskyvyn varmistamiseksi on tärkeää perehtyä näihin ongelmiin ja etsiä niihin luotettavia ratkaisuja. Tässä artikkelissa tarkastellaan joitakin yleisiä aurinkopaneeleihin liittyviä ongelmia ja tarjotaan ratkaisuja luotettavien aurinkopaneelien valintaan, jotta aurinkoenergiajärjestelmien tehokas toiminta voidaan varmistaa.

Mitkä ovat aurinkopaneelien yleiset viat ja mahdolliset ongelmat?

Hot Spot -vaikutus: Aurinkokennot on suunniteltu tuottamaan sähkövirtaa, kun ne altistuvat auringonvalolle. Tämä ilmiö, jolle on ominaista paikalliset korkean lämpötilan alueet aurinkopaneelin pinnalla, johtuu virran epätasaisesta jakautumisesta tai muista tekijöistä. Kun tämä virta kulkee paneelien aurinkokennojen toisiinsa kytkettyjen säikeiden läpi, kennojen luontainen vastus muuttaa osan virrasta lämpöhäviöiksi. Aurinkokennoissa olevat puutteet, kuten mikrosäröt, puutteellisesti juotetut liitokset tai epäsopivuudet, lisäävät vastusta, ja tämä epätasapaino voi vähentää merkittävästi aurinkopaneelin kokonaishyötysuhdetta ja aiheuttaa lopulta kuumia kohtia. Ajan mittaan kuumien pisteiden pitkäaikainen esiintyminen voi johtaa palojälkiin ja heikentää sekä aurinkokennojen että taustalevyjen eheyttä. Jos näihin olosuhteisiin ei puututa, ne voivat pahentua ja aiheuttaa mahdollisen tulipalon vaaran.

Halkeama

Mikrohalkeamat ja etanajäljet: Puolijohdeprosessin kehittyminen on johtanut ultraohuiden aurinkokennojen valmistamiseen, joiden paksuus on noin 170 μm, mikä on noin kaksi kertaa ihmisen hiuksen halkaisijan verran. Tämä tekee aurinkokennoista kuitenkin hauraita ja alttiita halkeilemaan voimakkaasta iskusta, jolloin paneelin pintaan syntyy mikrosäröjä tai etanamaisia kuvioita. Mikrosäröillä tarkoitetaan aurinkopaneelien pintaan muodostuvia pieniä murtumia, jotka johtuvat yleensä valmistusprosessin aikana syntyneistä rasituksista tai ulkoisista iskuista. "Etanajäljet" viittaavat ilman suurennosta havaittaviin puutteisiin, jotka ilmenevät kapeina, tummina viivoina spiraalimaisesti. Nämä ongelmat, jotka johtuvat valmistusjännityksistä tai ulkoisista paineista, vaikuttavat optiseen ja sähköiseen suorituskykyyn. Mikrosäröt ja etanajäljet haittaavat sähkövirran johtumista heikentyneissä kennoissa, mikä vähentää energiantuotantoa ja voi aiheuttaa kuumia kohtia.

Halkeama

Aurinkopaneelin rikkoutuminen: Aurinkopaneelit ovat alttiita fyysisille iskuille kuljetuksen ja asennuksen aikana, mikä voi johtaa mahdollisiin vaurioihin. Samalla ne ovat erittäin alttiita lämpöstressille, joka aiheutuu sääolosuhteiden vaihteluista, kuten äärimmäisestä kuumuudesta tai kylmyydestä, jotka aiheuttavat huomattavia lämpötilan vaihteluita. Lämpölaajeneminen ja supistuminen aiheuttavat paineita osien, kuten lasin, aurinkokennojen ja kehysten, rakenteelliseen eheyteen, mikä voi johtaa vaurioihin ja vaikuttaa haitallisesti aurinkopaneelien kokonaissuorituskykyyn. Jos ulkoinen voima on niin voimakas, että se rikkoo lasin ja vahingoittaa samalla aurinkopaneelin sisällä olevia kennoja, seuraukset voivat olla vielä vakavammat. Aurinkokennojen vaurioituminen vaikuttaa suoraan paneelin suorituskykyyn ja tehokkuuteen. Halkeamat tai rikkoutumiset voivat aiheuttaa epätasaista virran jakautumista, mikä heikentää energian muuntamisen kokonaistehokkuutta. Vauriot johtavat myös kuumiin pisteisiin ja suorituskyvyn heikkenemiseen, mikä vaarantaa aurinkoenergiajärjestelmän luotettavuuden ja käyttöiän. Kennojen eheyden säilyttäminen on ratkaisevan tärkeää järjestelmän pitkäaikaisen toiminnan kannalta.

Vaikutus

Suorituskyvyn heikkeneminen: Tähän liittyy useita tekijöitä, kuten valon aiheuttama heikkeneminen (LID), valon ja kohonneen lämpötilan aiheuttama heikkeneminen (LeTID) ja potentiaalin aiheuttama heikkeneminen (PID). LID tapahtuu, kun aurinkokennojen hyötysuhde heikkenee auringonvalolle altistumisen seurauksena, kun taas LeTID tarkoittaa hajoamista samanaikaisessa altistumisessa valolle ja korkeille lämpötiloille. PID tarkoittaa potentiaalin aiheuttaman stressin aiheuttamaa suorituskyvyn heikkenemistä. Näiden hajoamismekanismien kumulatiivinen vaikutus korostaa, että on tärkeää seurata ja lieventää tekijöitä, jotka vaikuttavat aurinkopaneelien pitkän aikavälin suorituskykyyn, jotta optimaalinen energiantuotanto säilyisi pitkällä aikavälillä. Jos haluat yksityiskohtaisen katsauksen aurinkopaneelien hajoamiseen, voit tutustua Maysun Solarin blogikirjoitukseen aurinkopaneelien hajoamisesta klikkaamalla alla olevaa painiketta.

Taustalevyn repeäminen: Erityisesti asennuksen aikana tapahtuva takakannen repeäminen vaarantaa aurinkopaneelien vedenpitävyyden. Aurinkopaneelit altistuvat päivittäin voimakkaalle UV-säteilylle ja lämpötilan vaihteluille. Repeytyneet takalevyt ovat osoitus siitä, että komponenttivalinta ei ole optimaalinen, jolloin vesihöyry voi tunkeutua moduulin laminaattiin ja vahingoittaa aurinkokennoja. Tämä korostaa huolellisten komponenttivalintojen tärkeyttä, jotta voidaan vähentää ympäristörasituksiin liittyviä riskejä ja ylläpitää aurinkoenergiajärjestelmien pitkäikäisyyttä ja tehokkuutta.Säännölliset tarkastukset ja ennaltaehkäisevät toimenpiteet ovat olennaisen tärkeitä näiden ongelmien ratkaisemiseksi ja aurinkoenergiajärjestelmien kestävän tehokkuuden varmistamiseksi.

Takapaneeli

Ratkaisut: Valitse luotettavat aurinkopaneelit

Näiden yleisten aurinkopaneeliongelmien vuoksi toimittajat ovat nyt kehittäneet monia kehittyneitä aurinkopaneeleita, kuten IBC-aurinkopaneelit ja HJT-aurinkopaneelit, joilla voidaan tehokkaasti välttää edellä mainitut ongelmat. Katsotaanpa tarkemmin, mitä etuja IBC-aurinkopaneelit ja HJT-aurinkopaneelit tarjoavat näiden ongelmien ratkaisemiseksi!

IBC Aurinkopaneelit

Ei kuumia kohtia

IBC-aurinkokennoissa käytetään erityistä All Back Contact -tekniikkaa, jossa takapuolen positiiviset ja negatiiviset metallielektrodit säilyttävät normaalin virtauksen myös silloin, kun aurinkopaneelit ovat varjossa. Tämä innovatiivinen rakenne varmistaa, että etupuolella on minimaalinen vastus, mikä vähentää tehokkaasti moduulin kuumien kohtien aiheuttamia mahdollisia vaurioita. Poistamalla vastuksen etupuolelta tämä tekniikka ei ainoastaan vähennä kuumien pisteiden muodostumisen riskiä vaan myös minimoi koko aurinkovoimalan mahdolliset toimintariskit.

Korkea luotettavuus

IBC-aurinkopaneelit tarjoavat tässä suhteessa merkittäviä etuja. Kun kennon hitsausnauhan perinteinen Z-juotosprosessi poistetaan, IBC-aurinkopaneeleissa juotosliitosten määrä vähenee 80 prosenttia TOPConiin verrattuna. Tämä muutos poistaa väärän juotoksen tai ylijuotoksen riskin, mikä parantaa IBC-aurinkopaneelien luotettavuutta ja vakautta huomattavasti.

Parempi säänkestävyys

IBC-aurinkopaneeleilla on korkea säänkestävyys, ja kehittynyt All Back Contact -suunnittelu estää jännitykseen liittyvät vauriot ja irtoamisen, jotka johtuvat etummaisen hitsausnauhan lämpölaajenemisesta ja supistumisesta, kun aurinkopaneeliin kohdistuu huomattavaa lämpötilakuormitusta. Tämä rakenne varmistaa, että IBC-aurinkopaneelit minimoivat lämpöjännityksen vaikutuksen ja vähentävät lämpölaajenemisen ja supistumisen vaikutuksia vaihtelevissa lämpötilaolosuhteissa. Vähentämällä lasin ja aurinkokennojen kaltaisiin komponentteihin kohdistuvia rakenteellisia paineita estetään liiallinen rasitus, joka voisi johtaa vaurioihin. Tuloksena on vakaa sukupolvisuorituskyky, joka suojaa lämpörasituksen kielteisiltä vaikutuksilta ja säilyttää aurinkopaneelien eheyden.

Anti-LID-vaikutus

Yksi IBC-aurinkopaneelien eduista on anti-LID-vaikutus. Poikkeuksellinen kosteudenkestävyys lieventää merkittävästi erilaisten ympäristöstressitekijöiden aiheuttamaa aurinkopaneelien hajoamista. Tähän sisältyy valon aiheuttaman hajoamisen (LID), valon ja kohonneen lämpötilan aiheuttaman hajoamisen (LeTID) ja UV-säteilyn aiheuttaman hajoamisen (UVID) vähentäminen. Erinomainen kosteudenkestävyys varmistaa, että nämä paneelit kestävät paremmin pitkäaikaisen valolle, korkeille lämpötiloille ja ultraviolettisäteilylle altistumisen haitallisia vaikutuksia, jotka tunnetusti heikentävät perinteisten aurinkoteknologioiden suorituskykyä. Minimoimalla näiden hajoamismekanismien vaikutukset, aurinkopaneelit, joissa on parannettu kosteudenkestävyys, voivat osoittaa pidempää tehokkuutta ja vakautta koko käyttöiän ajan, mikä tarjoaa luotettavamman ja kestävämmän puhtaan energiaratkaisun. Tämä on yksi tärkeimmistä syistä, miksi IBC-aurinkopaneelit ovat yhä suositumpia.

Tukeva ja vedenpitävä taustalevy

IBC-aurinkopaneeleissa on PVF-Tedlar-kalvolla päällystetty taustalevy, joka parantaa niiden vedenpitävyyttä. Tämä edistyksellinen rakenne takaa erinomaisen vedenkestävyyden, mikä lisää aurinkopaneelien yleistä kestävyyttä ja luotettavuutta. PVF Tedlar -kalvon käyttö taustakalvona ei ainoastaan paranna suojaa kosteuden sisäänpääsyä vastaan, vaan myös pidentää paneelien käyttöikää, joten IBC-aurinkopaneelit ovat ihanteellinen valinta sovelluksiin, joissa vankka vedenpitävyys on ratkaisevan tärkeää pitkän aikavälin suorituskyvyn kannalta.

Maysun Solarin uusimmissa IBC-aurinkopaneeleissa yhdistyvät saumattomasti IBC-aurinkokennojen edut, jotka tarjoavat korkean hyötysuhteen, esteettisyyden ja pidemmän käyttöiän. Maysun Solarin IBC-aurinkopaneelien valitseminen on fiksu päätös niille, jotka haluavat maksimoida tehokkuuden ja yleisen suorituskyvyn. Alla olevassa kuvassa on Maysun Solarin italialaisen asiakkaan asentamat Maysun Solarin IBC-mustakehyksiset aurinkopaneelit. Lisätietoja saat napsauttamalla alla olevaa painiketta!

broken image

HJT aurinkopaneelit

Vähäinen hajoaminen

HJT-kennojen pinnalla ei voi olla elektronisia aineita, joten LID- ja LeTID-vaikutuksia ei ole. HJT-aurinkopaneelien tehon heikkeneminen ensimmäisenä vuonna on 1 %, ja sen jälkeen keskimääräinen vuotuinen heikkeneminen on 0,35 %. Heterojunction-aurinkopaneelien sähköntuotantokapasiteetti ei heikkene yli 11,5 prosenttia 30 vuodessa. Näin ollen HJT-aurinkopaneelien sähköntuotanto on vakaampaa koko elinkaaren ajan.

Vahvempi PV-materiaali

HJT-aurinkopaneelilla on vankka 30 vuoden tuotetakuu, joka antaa asiakkaille pitkän aikavälin varmuuden sen kestävyydestä ja suorituskyvystä. Tämä pidennetty takuu johtuu säänkestävän, korroosionkestävän ja kulutusta kestävän kaksipuolisen puolikarkaistun lasin käytöstä yhdistettynä POE-kapselointitekniikkaan. Kaksipuolinen puolikarkaistu lasi parantaa HJT-aurinkopaneelin kestävyyttä epäsuotuisissa sääolosuhteissa, mutta myös lisää sen korroosion- ja kulutuskestävyyttä ajan mittaan, mikä vähentää lasin rikkoutumista. POE-kapselointi varmistaa lisäksi aurinkopaneelin eheyden ja tarjoaa kattavan suojan, joka pidentää sekä sen käyttöikää että suorituskykyä. Kehittyneiden materiaalien ja kapselointitekniikoiden yhdistelmä vahvistaa HJT-aurinkopaneelin luotettavuutta ja tekee siitä luotettavan valinnan kestäviin ja kestäviin aurinkoenergiaratkaisuihin.

Mikrosäröjen tehokas vähentäminen

Heterojunction (HJT) -teknologia vähentää tehokkaasti mikrosäröjen muodostumista ja käyttää No-Cut-aurinkokennoja ja matalan lämpötilan valmistusprosessia. HJT-aurinkokennoissa on laajempi ja hienostuneempi väyläsuunnittelu, mikä parantaa jännityksen jakautumista kennon pinnalla. Tämä muotoilu auttaa minimoimaan lämpölaajenemisen aiheuttamat jännitykset, optimoi virran jakautumisen ja vähentää siten mikrohalkeamien muodostumisen ja väyläkiskon rikkoutumisen riskiä. Nämä suunnittelun muutokset parantavat merkittävästi HJT-aurinkopaneelien suorituskykyä ja luotettavuutta. Innovatiivinen lähestymistapa parantaa aurinkokennojen vakautta ja kestävyyttä ja tarjoaa luotettavan ratkaisun aurinkosähköjärjestelmien kestävään suorituskykyyn.

Alhainen lämpötilakerroin

PERC- ja TOPCon-aurinkokennoihin verrattuna Heterojunction (HJT) -aurinkokennoilla on alhaisempi lämpötilakerroin (-0,24 % / ° C), mikä johtaa vakaampaan sähköntuotantokykyyn korkean lämpötilan ympäristöissä ja pienempiin tehohäviöihin. Tämä ominaisuus parantaa HJT-aurinkokennojen kokonaishyötysuhdetta ja luotettavuutta, mikä tekee niistä erityisen edullisia sovelluksissa, joissa lämpötilavaihtelut ovat merkittävä tekijä.

Tutustu uusiutuvan energian innovaatioiden eturintamaan Maysun Solarin Heterojunction (HJT) -aurinkopaneeleilla. Heterojunction-teknologian vertaansa vailla olevia etuja hyödyntävät paneelimme merkitsevät merkittävää edistystä aurinkoenergian tehokkuudessa. Nämä paneelit on suunniteltu huippuluokan heterojunction-tekniikalla, ja ne takaavat tasaisen, korkean jännitteen tuoton myös heikossa valaistuksessa. Matalan lämpötilakertoimen (-0,243 %/°C) ansiosta paneelit toimivat jatkuvasti myös kuumemmissa ilmastoissa, mikä pidentää tehokasta energiantuotantoa. Maysun Solarin HJT-paneelit, joissa on vaikuttava 95 prosentin bifacial-aste, optimoivat aurinkoenergian imeytymisen ja parantavat huomattavasti aurinkosähköjärjestelmän energiantuottoa. Jos haluat syvällisemmän käsityksen HJT-aurinkopaneelien ominaisuuksista, klikkaa alla olevaa painiketta ja lähde matkalle kohti puhtaampia ja tehokkaampia energiaratkaisuja!

broken image

Päätelmä

Aurinkopaneelien yleisiä ongelmia ovat muun muassa kuumien pisteiden vaikutus, aurinkopaneelien rikkoutuminen, suorituskyvyn heikkeneminen ja taustalevyn repeäminen. Valitsemalla luotettavat ja laadukkaat aurinkopaneelit voidaan minimoida nämä ongelmat ja vähentää huoltotöitä ja ongelmia. Samalla voidaan tehokkaasti alentaa LCOE-kustannuksia ja saavuttaa suurempia taloudellisia hyötyjä. LCOE (Levelized Cost of Electricity) on mittari, joka tarkoittaa ensisijaisesti keskimääräisiä kustannuksia, jotka tarvitaan yhden sähköyksikön tuottamiseen, yleensä mitattuna kilowattitunteina (kWh). Tässä mittarissa otetaan kattavasti huomioon kokonaiskustannukset, investoinnit, käyttö- ja ylläpitokustannukset sekä sähköntuotanto. Alhaisempi LCOE-arvo ei merkitse ainoastaan pienempiä kokonaiskustannuksia, kuten pienempiä investointi- ja ylläpitokustannuksia, vaan myös korkeampaa sähköntuotannon tehokkuutta. Klikkaa alla olevaa painiketta lukeaksesi artikkelin ja saadaksesi lisätietoja LCOE:sta!

Maysun Solar on omistautunut huippuluokan aurinkosähkömoduulien valmistukseen vuodesta 2008 lähtien. Tutustu laajaan aurinkopaneelivalikoimaamme, mukaan lukien täysin mustat, mustakehyksiset, hopeiset ja lasilasivaihtoehdot, jotka kaikki sisältävät huipputekniikoita, kuten half-cut, MBB, IBC, HJT ja Shingled. Nämä paneelit on suunniteltu ylivoimaiseen suorituskykyyn ja niissä on tyylikäs estetiikka, joka sopii saumattomasti mihin tahansa arkkitehtoniseen ympäristöön. Maysun Solar on menestyksekkäästi perustanut toimistoja, varastoja ja kestäviä kumppanuuksia ammattitaitoisten asentajien kanssa useissa maissa. Jos haluat viimeisimmät moduulitarjoukset tai mitä tahansa aurinkosähköön liittyviä kysymyksiä, ota rohkeasti yhteyttä. Olemme innokkaita auttamaan sinua aurinkoenergian voiman hyödyntämisessä.

Saatat myös pitää:

Mikrohalkeamat tappavat aurinkopaneelisi: 2024
IBC Solar Panels: Aurinkokennojen tehokkuuden ja esteettisyyden vallankumous
Miten ylläpitää aurinkosähköjärjestelmää pitkäaikaisen käytön varmistamiseksi?