Aurinkosähkömarkkinaraportti: Euroopan aurinkosähköasennusten kokonaismäärässä jälleen ennätysvuosi vuonna 2021, ja vuonna 2022 sen odotetaan nousevan 30 GW:iin

· Alan uutisia

Solar Power Europen viimeisimmän Euroopan aurinkosähkömarkkinanäkymien 2021-2025 mukaan vuosi 2021 oli Euroopan aurinkosähköhistorian paras vuosi, kun uutta aurinkosähköä asennettiin tänä vuonna 25.9 GW!

Aurinkosähkömarkkinaraportti

Tämä uusi EU:n ennätys merkitsee 34 prosentin lisäystä vuonna 2020 asennettuun 19.3 GW:iin, ja se rikkoo vuosikymmen sitten (2011) tehdyn EU:n aurinkosähköasennusten ennätyksen, joka oli 21.4 GW.

 

EU:n aurinkosähkömarkkinaraportissa on optimistisempi ennuste aurinkosähköasennusten osalta vuoden 2021 jälkeen. Raportin mukaan

Euroopan aurinkoenergian kasvu jatkuu voimakkaana, ja kumulatiivisen kapasiteetin odotetaan nousevan 327.6 GW:iin vuoteen 2025 mennessä ja 672 GW:iin vuoteen 2030 mennessä.

 

Tämä tarkoittaa, että EU:ssa asennetun aurinkoenergian määrä kaksinkertaistuu neljässä vuodessa, sillä EU:ssa asennetun aurinkosähkön kokonaismäärä on nyt 164,9 GW, mikä tarkoittaa, että seuraavan neljän vuoden aikana asennetaan vuosittain keskimäärin 41 GW uutta aurinkoenergiaa.

 

SolarPower Europe uskoo, että todennäköisimmin saavutetaan 30GW:n lisäys vuonna 2022 ja sen jälkeen 7GW:n lisäys vuosittain eli 37GW vuonna 2023, 44GW vuonna 2024 ja 51GW vuonna 2025.

 

Kansallisella/alueellisella tasolla kaksi uutta GW-tason jäsenvaltiota tulee mukaan vuonna 2021, jolloin EU:n aurinkosähkövoimalaitosten GW-kerho kasvaa seitsemään, ja sen odotetaan kasvavan 12:een vuoteen 2025 mennessä.

2000-2021 Average annual new installation level  in the EU

Saksa on edelleen kärjessä asennetun kokonaiskapasiteetin osalta, ja sen odotetaan asentavan 5,3 GW vuoden 2021 loppuun mennessä, mikä on 8 % enemmän kuin vuonna 2020. Global PV:n seitsemän suurinta maailmanlaajuista markkinaa vuonna 2022 koskevan ennusteen mukaan Saksan odotetaan lisäävän uusia laitoksia lähes 10 GW ensi vuonna, ja Saksan uusi hallituskoalitio on asettanut uusia uusiutuvan energian tavoitteita tulevaisuuden suunnitelmissaan, ja uusi hallituskoalitio on päättänyt nostaa Saksan aurinkoenergian asennustavoitetta vuoteen 2030 mennessä 100 GW:sta 200 GW:iin.

 

Yllättäen Alankomaat on jo ohittanut Saksan asukaskohtaisen asennetun kapasiteetin osalta, sillä se on saavuttanut 765 W/asukas, mikä merkitsee 42 prosentin kasvua vuoteen 2020 verrattuna.

 

SolarPower Europen uuden raportin mukaan EU:n jäsenvaltioiden kansallisten energia- ja ilmastosuunnitelmien (NECP) edistymistä koskevassa katsauksessa todettiin, että kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat saavuttamassa kansalliset aurinkoenergiatavoitteensa vuoteen 2030 mennessä tai aikaisemmin. Viro ja Latvia ovat saavuttaneet vuoden 2030 aurinkoenergiatavoitteensa jo tänä vuonna ja Puola, Irlanti ja Ruotsi vuoteen 2022 mennessä.