Johdanto aurinkopaneelien sertifiointeihin (2023 opas)

· PV-hinnan-trendi

Sisältö:

Miksi aurinkopaneelien testaus ja sertifiointi on niin tärkeää?

Ovatko aurinkopaneelien sertifiointistandardien asettamisesta sekä testauksesta ja sertifioinnista vastaavat virastot samat?

Mitkä ovat joitakin yleisiä aurinkopaneelien sertifiointeja?

Mitkä ovat Euroopan johtavat aurinkopaneeliteollisuuden testaus- ja sertifiointilaitokset?

Aurinkopaneelien sertifioinnin tulevat suuntaukset

Miksi aurinkopaneelien testaus ja sertifiointi on niin tärkeää?

Aurinkopaneelien testaus ja sertifioinnit ovat tärkeitä useista kriittisistä syistä:

Laadun ja turvallisuuden varmistaminen: Aurinkopaneelien testaus ja sertifiointi ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että nämä tuotteet täyttävät tiukat laatu- ja turvallisuusstandardit. Tämä lisää kuluttajien ja yritysten luottamusta investoinnin luotettavuuteen ja turvallisuuteen. Turvallisuus on erittäin tärkeää, koska aurinkopaneelit tuottavat sähköä ja kohtaavat erilaisia ympäristöhaasteita, mikä vähentää sähkö- ja tulipaloriskiä.

Suorituskyvyn validointi ja ympäristövaikutukset: Aurinkopaneelien testaus validoi suorituskykyyn liittyvät tekijät, kuten tehokkuus, energiantuotto ja kestävyys, jotka ovat ratkaisevia tehokkaiden ja luotettavien aurinkoenergiajärjestelmien kannalta. Sertifioinneilla varmistetaan myös alan, kansallisten ja kansainvälisten säännösten ja standardien noudattaminen, mikä helpottaa markkinoiden hyväksyntää ja kannustimien saantia. Se tarjoaa kuluttajille varmuuden yli 25 vuoden käyttöiäksi suunniteltujen aurinkopaneelien pitkäikäisyydestä. Lisäksi sertifioinnit edistävät alan tutkimusta, edistävät teknologista kehitystä ja tehokkuutta ja ohjaavat kuluttajia ympäristöystävällisiin valintoihin arvioimalla ympäristön kestävyyttä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että aurinkopaneelien testaus ja sertifiointi takaavat turvallisuuden, laadun ja suorituskyvyn, edistävät luottamusta puhtaisiin energialähteisiin ja tukevat aurinkoenergiateollisuuden kasvua.

aurinkosähkö

Ovatko aurinkopaneelien sertifiointistandardien asettamisesta sekä testauksesta ja sertifioinnista vastaavat virastot samat?

Aurinkopaneeleille alan sertifiointistandardeja asettavat organisaatiot sekä testaus- ja sertifiointilaitokset ovat yleensä erillisiä yksiköitä, joilla on eri roolit sertifiointiprosessissa.

PV-alan sertifiointistandardeja asettavat virastot: Nämä ovat voittoa tavoittelemattomia tai valtion virastoja, kuten IEC, ISO, UL ja NREL, jotka vastaavat aurinkopaneelien suorituskyky-, turvallisuus- ja laatustandardien laatimisesta. Ne asettavat tuotteille vaatimuksia, jotka vastaavat maailmanlaajuisia ja kotimaisia markkinoita. Niiden tehtävänä on standardien kehittäminen, ei testaus. Tämän lisäksi CE ja MCS ovat hyvin yleisiä sertifiointistandardeja aurinkosähköteollisuudessa. CE-merkintä (Conformité Européenne) on valmistajien oma vakuutus, jolla ne ilmoittavat, että niiden tuotteet ovat Euroopan unionin (EU) standardien ja määräysten mukaisia. MCS (Microgeneration Certification Scheme) on Yhdistyneessä kuningaskunnassa toimiva sertifiointiohjelma, jolla varmistetaan mikrotuotanto- ja uusiutuvan energian teknologioiden laatu ja suorituskyky.

Testaus- ja sertifiointilaitokset: Nämä ovat riippumattomia laboratorioita tai virastoja, kuten TÜV SÜD, TÜV NORD, TÜV Rheinland, ECM ja Intertek, jotka ovat valtuutettuja testaamaan ja vahvistamaan aurinkopaneelien vaatimustenmukaisuuden tiettyjen standardien ja määräysten kanssa. Ne suorittavat suorituskyky-, turvallisuus- ja laatutestejä.

aurinkosähkö

Mitkä ovat joitakin yleisiä aurinkopaneelien sertifiointeja?

Euroopassa tavattavia aurinkopaneelien standardeja ja sertifiointeja ovat muun muassa seuraavat: IEC, CE, UL, ISO, MCS ja UL.

1.IEC: Kansainvälinen sähkötekninen komissio.

Kansainvälinen sähkötekninen komitea (IEC) on voittoa tavoittelematon järjestö, joka laatii maailmanlaajuisia standardeja elektroniikkalaitteille, mukaan lukien aurinkosähköpaneelit. On tärkeää huomata, että IEC ei itse suorita paneelien testausta tai sertifiointia, vaan se vahvistaa standardit, joita muiden testauslaitosten on noudatettava.

(1) IEC 61215: Standardit kiteisestä piistä valmistetuille maanpäällisille aurinkosähkömoduuleille.

IEC 61215 on kotitalouksien aurinkopaneelien perustestausstandardi. IEC 61215 -standardien noudattaminen tarkoittaa, että aurinkopaneelimoduuli on läpäissyt menestyksekkäästi erilaiset rasitustestit ja että se on laadukas, suorituskykyinen ja turvallinen.

IEC 61215 -standardeja sovelletaan sekä monokiteisiin että monikiteisiin aurinkopaneeleihin, jotka ovat yleisimpiä aurinkopaneelityyppejä. Erilaisille aurinkosähkötekniikoille, kuten ohutkalvoaurinkotuotteille, IEC on laatinut erilliset testausstandardit (esim. IEC 61646).

IEC 61215 -standardien mukaiset aurinkopaneelit testataan kattavasti, mukaan lukien, mutta ei ainoastaan:

1.Sähköisten ominaisuuksien arviointi (märkävuotovirta, eristysresistanssi)

Mekaaninen kuormitustestaus (tuuli ja lumi)

2.Ilmastotestit (kuumat kohdat, UV-altistuminen, kosteus-pakkanen, kostea lämpö, raekuurot, altistuminen ulkotiloissa).

3.Lisäksi IEC 61215 -testit auttavat määrittämään paneelin suorituskykymittarit vakiotestiolosuhteissa (STC), joihin kuuluvat lämpötilakerroin, avoimen piirin jännite ja maksimiteho.

Mitä ovat vakiotestiolosuhteet (STC)?

Aurinkopaneelien suorituskyvyn arviointi tapahtuu valvotuissa laboratorio-olosuhteissa, joita kutsutaan vakiotestiolosuhteiksi (STC). STC:ssä on vakioehto: vakiotestiolosuhteet ilman lämpötila 25 astetta, ilmakehän massa AM1,5 , 1000W/m2 . Koska nämä olosuhteet pysyvät yhtenäisinä koko alalla, ne mahdollistavat eri aurinkopaneelien suorituskykymittareiden, kuten tehon, moduulin hyötysuhteen, optimaalisen jännitteen ja muiden, vertailun.

(2) IEC 61730: PV-moduulin turvallisuusstandardi

Kuten kaikissa elektronisissa laitteissa, aurinkopaneeleissa on sähköiskun vaara, jos niitä ei ole rakennettu oikein. IEC 61730 käsittelee aurinkopaneelien turvallisuusnäkökohtia ja sisältää moduulien rakenteen arvioinnin sekä testausvaatimukset sähköisen, mekaanisen, lämpö- ja paloturvallisuuden arvioimiseksi. IEC 61730:n testit onnistuneesti läpäisseiden aurinkosähkömoduulien riski tällaisiin vaaroihin on pieni.

(3) IEC 62716: Ammoniakkikorroosiotestaus aurinkosähkömoduuleille (PV)

Maatilojen tai maatalousalueiden läheisyydessä asuville henkilöille IEC 62716 on olennaisen tärkeä arvioitaessa moduulin kestävyyttä ammoniakkialtistukselle. Vaikka useimmat käyttäjät eivät ehkä kohtaa korkeita ammoniakkipitoisuuksia aurinkosähkömoduulien yhteydessä, niiden, jotka asentavat aurinkopaneelijärjestelmiä maatilojen ja karjan läheisyyteen, on syytä olla huolissaan. Ammoniakkikorroosio voi nopeuttaa paneelien hajoamista, mikä johtaa sähköntuotannon vähenemiseen järjestelmän elinkaaren aikana.

(4) IEC 61701: Suolasumun korroosiotestaus

Niiden onnekkaiden, jotka asentavat aurinkopaneeleita ranta-alueille, on suositeltavaa tarkistaa, että paneelit ovat läpäisseet IEC 61701 -testit. Näissä testeissä paneelit altistetaan kontrolloiduille suolasuihkuille. Suihkutuksen jälkeen testaajat tarkastavat moduulit fyysisten vaurioiden, kuten korroosion tai delaminaation, varalta ja arvioivat niiden sähkötehon ja yleisen suorituskyvyn. IEC 61701 -testien vaatimukset täyttävät paneelit ovat sopiva valinta rannan aurinkopaneelijärjestelmiin tai sellaisiin aurinkopaneelijärjestelmiin, jotka sijaitsevat lähellä teitä, joilla on talvella paljon suolaa.

(5) IEC 60068-2-68: Puhallushiekan kestävyyden testaus

Joillekin aurinkopaneeleille tehdään IEC 60068-2-68 -testi, jolla arvioidaan niiden kestävyyttä hiekka-aavikkoympäristössä. Usein tapahtuva altistuminen hankaavalle hiekalle voi ajan mittaan johtaa fyysisiin tai mekaanisiin vikoihin. Jos siis aiot asentaa aurinkopaneelit alueelle, jossa esiintyy hiekka- tai pölymyrskyjä, on suositeltavaa valita paneelit, jotka ovat läpäisseet nämä testit järjestelmän kestävyyden parantamiseksi.

Ulkopuoliset tahot, kuten TÜV ja SGS, tarkastavat Maysun Solarin tuotantoprosessin säännöllisesti. Tuotantolinjamme ovat automatisoituja, ja tämä toteutuu koko prosessin ajan, mukaan lukien komponenttien laadunvalvonta sekä laadunvalvonta tuotannon aikana ja sen jälkeen. Kaikki Maysun Solarin lasiset ja yksilasiset aurinkopaneelit ovat läpäisseet menestyksekkäästi kiteisen piin maanpäällisten aurinkokennomoduulien testausstandardit, aurinkokennomoduulien turvallisuustestit, suolahuurukkorroosiotestit ja ammoniakkikorroosiotestit, ja olemme saaneet asianmukaiset sertifikaatit.

Todistus

2.CE (Conformité Européenne)

Conformité Européenne (CE) -merkintä kiinnitetään tuotteisiin, jotta ne olisivat Euroopan unionin asettamien määräysten mukaisia, ja se toimii todentamistodistuksena. Tässä yhteydessä sovellettava maantieteellinen alue käsittää Euroopan talousalueen (ETA), joka käsittää Euroopan unionin (EU) 28 jäsenvaltion lisäksi myös Islannin, Liechtensteinin, Norjan, Sveitsin ja Turkin. CE-merkintä osoittaa, että tuote on valmistettu EU:n turvallisuus-, terveys- ja ympäristövaatimusten mukaisesti.

Aurinkopaneeliteollisuuden CE-sertifiointi (Conformité Européenne) on Euroopan markkinoilla pakollinen sertifiointi, jota sovelletaan aurinkopaneeleihin ja niihin liittyviin komponentteihin ja lisävarusteisiin. Sertifioinnilla varmistetaan, että tuotteet ovat eurooppalaisten säädösten ja turvallisuusstandardien mukaisia, minkä ansiosta niitä voidaan myydä ja pitää laillisesti kaupan Euroopan markkinoilla. CE-merkinnän saaminen on ehdoton edellytys aurinkopaneelituotteiden jakelulle Euroopan markkinoilla. Valmistajien on suoritettava useita testejä ja arviointeja, mukaan lukien sähköisen suorituskyvyn, mekaanisen suorituskyvyn, palonkestävyyden ja säänkestävyyden testaaminen, tuotteiden suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi. Aurinkopaneeleissa, jotka ovat saaneet CE-sertifioinnin, voi olla CE-merkki, joka osoittaa niiden vaatimustenmukaisuuden ja helpottaa niiden pääsyä Euroopan markkinoille. Sertifiointi parantaa osaltaan tuotteiden kilpailukykyä ja antaa käyttäjille varmuuden laillisuudesta ja turvallisuudesta, mikä edistää aurinkopaneelien laajaa käyttöönottoa Euroopan markkinoilla. Kaikki Maysunin aurinkopaneelit (mukaan lukien eri kennokoot, kuten 166 mm:n, 182 mm:n ja 210 mm:n sarjat) ovat CE-yhteensopivia. Alla ovat saamamme CE-sertifikaatit:

Todistus

3.ISO (Kansainvälinen standardisoimisjärjestö)

ISO-sertifiointi (International Organization for Standardization) on kansainvälisesti tunnustettu sertifiointistandardi, jota käytetään usein aurinkosähköteollisuudessa. Valmistajat käyttävät ISO-sertifiointia osoittaakseen, että niiden aurinkopaneelit täyttävät erilaiset laatu- ja ympäristöstandardit. ISO-standardit ovat maailmanlaajuisesti sovellettavia ja kattavat useita eri aloja, kuten laadunhallinnan, ympäristönhallinnan ja elintarviketurvallisuuden. Näin valmistajat voivat valita aurinkosähkötuotteisiin liittyviä erityisiä ISO-standardeja parantaakseen tuotteiden laatua, kestävyyttä ja ympäristöystävällisyyttä.

Tyypillisesti ISO-sertifioinnin myöntävät riippumattomat kolmannen osapuolen testaus- ja sertifiointilaitokset, mikä takaa sertifioinnin objektiivisuuden ja uskottavuuden. Esimerkiksi aurinkosähköalalla ISO 9001 -standardi keskittyy laadunhallintajärjestelmiin ja ISO 14001 -standardi ympäristöjärjestelmiin. ISO-sertifioinnin hankkiminen auttaa valmistajia parantamaan tuotteidensa kilpailukykyä kansainvälisillä markkinoilla ja samalla se viestii kuluttajille sitoutumisesta tuotteiden laatuun ja ympäristön kestävyyteen. Siksi ISO-sertifiointi otetaan laajalti käyttöön aurinkosähköteollisuudessa sen varmistamiseksi, että aurinkopaneelit täyttävät kansainväliset laatu-, suorituskyky- ja ympäristöstandardit.

4.MCS (mikrotuotannon sertifiointijärjestelmä)

MCS on aurinkopaneelien sertifiointiohjelma Yhdistyneessä kuningaskunnassa, mutta se kattaa aurinkopaneelien lisäksi myös muita mikrotuotantojärjestelmiä, kuten tuuliturbiinit, lämpöpumput ja biomassakattilat. Tämän sertifiointiohjelman tavoitteena on varmistaa, että nämä uusiutuvan energian teknologiat täyttävät tietyt laatu- ja suorituskykyvaatimukset Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoilla. Se on osa Yhdistyneen kuningaskunnan hallituksen tukea uusiutuvan energian kehittämiselle, ja sen tavoitteena on parantaa näiden teknologioiden turvallisuutta ja kestävyyttä.

MCS-sertifiointi edellyttää, että valmistajat ja asentajat noudattavat tiettyjä standardeja, jotka liittyvät suorituskykyyn, kestävyyteen, sähköturvallisuuteen ja yhteensopivuuteen Yhdistyneen kuningaskunnan sähköverkon kanssa. Saadakseen MCS-sertifioinnin aurinkopaneelien ja muiden mikrotuotantojärjestelmien on läpäistävä riippumattoman kolmannen osapuolen testaus- ja sertifiointilaitosten suorittama arviointi ja tarkastus, jolla varmistetaan sertifioinnin riippumattomuus ja luotettavuus.

Tämän sertifiointiohjelman merkitys on siinä, että MCS-sertifiointi on edellytys sille, että nämä teknologiat pääsevät Yhdistyneen kuningaskunnan markkinoille, ja se antaa kuluttajille varmuuden siitä, että heidän ostamansa järjestelmät täyttävät korkeatasoiset standardit. Tämä edistää uusiutuvan energian laajamittaista käyttöönottoa ja puhtaan energian teollisuuden kasvua Yhdistyneessä kuningaskunnassa.

5.UL: Underwriters Laboratories (kirjoittamislaboratoriot)

UL eli Underwriters Laboratories on maailmanlaajuinen turvallisuussertifiointiorganisaatio, jonka pääkonttori sijaitsee Yhdysvalloissa. Se tarjoaa testaus- ja sertifiointipalveluja erilaisille tuotteille, kuten sähkölaitteille, teollisuuslaitteille ja muovimateriaaleille. UL-sertifioinnit, kuten UL 1703 ja UL 61730, ovat laajalti hyväksyttyjä kansainvälisesti, myös Euroopassa, ja niitä käytetään aurinkopaneelien sähkö- ja turvallisuussuorituskyvyn todentamiseen.

(1) UL 1703: Turvallisuus- ja suorituskykystandardi

UL 1703 on alan standardisertifikaatti, jolla varmistetaan aurinkopaneelien turvallisuus ja suorituskyky. Paneeleille, joilla on UL 1703 -sertifikaatti, tehdään ilmasto-, ikääntymis- ja turvallisuustestit, jotta ne täyttävät mekaanista kuormitusta, palonkestävyyttä ja sähköisiä vaaroja koskevat vaatimukset. Sertifikaatti löytyy usein IEC 61730:n rinnalla aurinkopaneelien teknisistä tiedoista, sillä UL 1703 vaaditaan Pohjois-Amerikan markkinoilla ja IEC 61730 tunnustetaan maailmanlaajuisesti.

(2) UL 61730: Kattava turvallisuuspätevyys.

UL 61730 yhdistää UL 1703- ja IEC 61730 -standardit ja tarjoaa kattavan lähestymistavan aurinkopaneelimoduulien kansainväliseen turvallisuus- ja suorituskykysertifiointiin. Tämä sertifiointi on yleistymässä ja kustannustehokkaampi valmistajille, sillä se sujuvoittaa testausprosessia, vähentää tarvittavien paneelinäytteiden määrää ja lyhentää testausaikaa ja -kustannuksia niille, jotka suunnittelevat myyntiä sekä Pohjois-Amerikan että kansainvälisillä markkinoilla.

Mitkä ovat johtavat eurooppalaiset testaus- ja sertifiointilaitokset aurinkosähköteollisuudessa?

Euroopassa tärkeimmät aurinkopaneelien testaus- ja sertifiointilaitokset ovat TÜV SÜD, TÜV NORD, TÜV Rheinland, SGS, ECM ja Intertek, ja seuraavassa esitellään yksityiskohtaisesti TÜV ja SGS:

TÜV (teknisen tarkastuksen yhdistys)

TÜV (saksaksi: Technischer Überwachungsverein, englanniksi: Technical Inspection Association) on Saksassa toimiva epävirallinen organisaatio, joka on erikoistunut tuoteturvallisuuden ja ympäristöturvallisuuden tarkastamiseen. Sen toimialaan kuuluu tehtaiden, moottoriajoneuvojen, energialaitosten, huvitilojen, laitteiden ja tuotteiden tarkastaminen. Monet sen itsenäisistä haaraorganisaatioista vastaavat myös käsitteellisestä tutkimuksesta energia- ja liikennealalla, ympäristöongelmien ratkaisemisesta ja standardien sertifioinnista.

TÜV:n edeltäjä perustettiin vuonna 1866, ja se keskittyi aluksi julkisten tilojen ja työpaikkojen turvallisuuteen, erityisesti laitteiden, höyrykoneiden ja kattiloiden turvallisuuteen. Vuoteen 1870 mennessä oli jo 43 alueellista TÜV:tä, ja nimet kuten TÜV SÜD, TÜV NORD, TÜV Rheinland ja TÜV Thüringen olivat peräisin eri alueilta.

Vuosien fuusioiden jälkeen Saksassa on tällä hetkellä viisi TÜV:tä: TÜV SÜD, TÜV NORD, TÜV Rheinland, TÜV Thüringen ja TÜV Saarland / SGS TÜV. Myös Itävallassa on TÜV. Näillä organisaatioilla on sama tavaramerkki, mutta ne toimivat itsenäisinä kilpailijoina. Ne ovat perustaneet "TÜV Markenverbundin" (TÜV-tavaramerkkiliitto) pitääkseen yllä tavaramerkin mainetta. Suurin niistä on TÜV SÜD -konserni, jolla on yli 24 000 työntekijää yli 1000 toimipisteessä eri puolilla maailmaa. Ainoa kaupallinen sertifiointielin, joka pystyy vastaamaan tähän, on SGS, jolla on yli 80 000 työntekijää.

TÜV varmistaa aurinkosähköjärjestelmien laadun, luotettavuuden ja suorituskyvyn muun muassa seuraavilla palveluilla:

Aurinkopaneelien testaus ja sertifiointi: Tähän kuuluvat aurinkopaneelien rasitustestit, laadunvarmistustoimenpiteet ja lisäarvopalvelut, kuten energiantuottotestit ja laadunvalvotut aurinkosähkömoduulit.

Aurinkopaneelien energialuokitus- ja tuottomittaukset: Näissä arvioinneissa määritetään aurinkopaneelien energiantuotanto ja otetaan huomioon moduulin suorituskykyyn vaikuttavat tekijät, kuten lämpötila, kulma ja säteilysäteily.

Aurinkosähkömoduulien komponenttien testaus ja sertifiointi: Tässä prosessissa tarkistetaan, että aurinkopaneelien komponentit, kuten vaihtosuuntaajat, liitäntärasiat ja liittimet, täyttävät turvallisuus- ja laatustandardit.

CSI (Certificazione Sicurezza Italiana)

Italian CSI (Certificazione Sicurezza Italiana) on turvallisuussertifiointipalvelu, joka testaa ja sertifioi tuotteita sen varmistamiseksi, että ne täyttävät tietyt turvallisuus- ja laatustandardit.CSI kattaa useita eri aloja, kuten rakennusmateriaalit, elektroniikan, koneet ja laitteet.

CSI vastaa paloturvallisuuden sertifioinnin osalta tuotteiden palonkestävyyden testaamisesta sen varmistamiseksi, että ne ovat Italian ja Euroopan paloturvallisuusstandardien mukaisia. Tähän voi sisältyä materiaalin syttyvyyden, palonkestävyyden ja suorituskyvyn arviointi palotilanteessa.

CSI:n palosertifikaatin saaneet tuotteet osoittavat, että ne on testattu tarkasti ja että ne täyttävät lainsäädännölliset vaatimukset, mikä on tärkeää, kun tuotteita myydään Italiassa ja muilla vaativilla markkinoilla. Lisäksi CSI-sertifiointi auttaa lisäämään kuluttajien ja liikekumppaneiden luottamusta tuotteiden turvallisuuteen. Alla olevassa kuvassa näkyy Maysun Solarin aurinkopaneelien saama CSI-sertifikaatti:

Todistus

SGS (Société Générale de Surveillance)

SGS on monikansallinen testaus-, tarkastus- ja sertifiointipalveluihin erikoistunut konserni, jonka pääkonttori sijaitsee Genevessä, Sveitsissä. SGS:llä on standardeja lähes kaikille nykyaikaisille tuotteille, ja sen asiakaskunta on moninainen. SGS:n vuoden 2021 talousraportin mukaan SGS:n palveluksessa on yli 96 000 työntekijää yli 2600 erikoistuneessa laboratoriossa ja toimipisteessä eri puolilla maailmaa.

SGS tarjoaa seuraavat sertifiointipalvelut:

Aurinkosähkömoduulien sertifiointi: SGS tarjoaa aurinkosähkömoduulien sertifiointipalveluja. Tähän sisältyy aurinkosähkömoduulien suorituskyvyn, laadun ja luotettavuuden testaus ja todentaminen. Sertifioinnin tavoitteena on varmistaa, että moduulit ovat kansainvälisten ja alan standardien mukaisia, jotta niiden turvallisuus ja suorituskyky voidaan varmistaa.

Sähköturvallisuussertifiointi: SGS Group suorittaa myös sähköturvallisuussertifioinnin varmistaakseen, että aurinkosähköjärjestelmien sähkökomponentit täyttävät asianmukaiset turvallisuusstandardit. Tähän sisältyy sähkökomponenttien, kuten vaihtosuuntaajien, sähköliittimien ja liitäntärasioiden, testaus ja sertifiointi.

Järjestelmän sertifiointi: SGS tarjoaa moduulien sertifioinnin lisäksi myös kokonaisten aurinkosähköjärjestelmien sertifiointipalveluja. Näin varmistetaan koko aurinkosähköjärjestelmän suorituskyky ja luotettavuus.

Suorituskyvyn testaus: SGS suorittaa aurinkosähkömoduulien suorituskykytestauksen niiden todellisen energiantuoton ja tehokkuuden määrittämiseksi. Näihin testeihin kuuluu yleensä sähkötestausta vakiotestiolosuhteissa ja suorituskykytestausta erilaisissa ilmasto- ja ympäristöolosuhteissa.

Ympäristötestaus: Aurinkosähköjärjestelmien on toimittava erilaisissa ympäristöolosuhteissa. Siksi SGS suorittaa erilaisia ympäristötestejä varmistaakseen järjestelmien luotettavuuden eri ilmasto- ja sääolosuhteissa.

SGS Groupin sertifiointi- ja testauspalvelut auttavat aurinkoenergiateollisuutta varmistamaan tuotteiden ja järjestelmien laadun ja suorituskyvyn ja edistämään uusiutuvan energian kestävää kehitystä. Nämä sertifioinnit ja testit ovat tyypillisesti maailmanlaajuisesti tunnustettuja, mikä helpottaa tuotteiden pääsyä kansainvälisille markkinoille ja lisää asiakkaiden luottamusta.

Aurinkopaneelien sertifioinnin tulevat suuntaukset

Aurinkopaneelien sertifioinnissa kiinnitetään jatkossa yhä enemmän huomiota energiantuoton tarkkaan ennustamiseen ottaen huomioon vaihtelevat ilmasto-olosuhteet, varjostus ja maantieteelliset sijainnit. Turvallisuusinnovaatiot ovat jatkossakin sertifioinnin ytimessä, ja niillä varmistetaan, että aurinkopaneeleihin ei liity riskejä asennuksen, huollon tai hätätilanteiden aikana.

"Älykkäiden" tai esineiden internetiin integroitujen aurinkopaneelien yleistyminen johtaa näiden integroitujen tekniikoiden luotettavuuden ja turvallisuuden tarkempaan tarkasteluun, mukaan lukien tiedonsiirto, verkkoturvallisuus ja suorituskyvyn seuranta. Sertifiointilaitoksilla on ratkaiseva rooli näiden kehittyneiden järjestelmien luotettavuuden varmistamisessa.

Kestävä kehitys on jatkossakin ensisijainen huolenaihe, jossa keskitytään aurinkopaneelien kierrätettävyyteen ja loppukäsittelyyn. Sertifiointistandardien maailmanlaajuinen yhdenmukaistaminen vähentää markkinoiden pirstaloitumista ja tarjoaa kuluttajille johdonmukaisuutta ja luottamusta kaikkialla maailmassa.

Aurinkopaneelien sertifioinnin tulevaisuutta leimaavat mukautumiskyky uusiin aurinkoteknologioihin, kuluttajille annettavat suorituskykytakuut sekä vakaa sitoutuminen ympäristövastuuseen ja turvallisuuteen. Aurinkoteollisuuden laajentuessa nämä suuntaukset muokkaavat markkinoita ja ylläpitävät kuluttajien luottamusta aurinkoteknologiaan.

Maysun Solar on erikoistunut korkealaatuisten aurinkosähkömoduulien valmistukseen vuodesta 2008 lähtien. Valitse laajasta valikoimastamme kokomustia, mustakehyksisiä, hopeisia ja lasilasisia aurinkopaneeleita, joissa käytetään puolileikattua, MBB-, IBC- ja Shingled-tekniikkaa. Nämä paneelit tarjoavat ylivoimaisen suorituskyvyn ja tyylikkään muotoilun, joka sulautuu saumattomasti mihin tahansa rakennukseen. Maysun Solar on menestyksekkäästi perustanut toimistoja, varastoja ja pitkäaikaisia suhteita erinomaisten asentajien kanssa lukuisissa maissa! Ota meihin yhteyttä, jos haluat viimeisimmät moduulitarjoukset tai mitä tahansa aurinkosähköön liittyvää tiedustelua. Autamme sinua mielellämme.

Saatat myös pitää:

Täysin musta aurinkopaneelit ovat tulossa uusi normaali
Solar Backsheets paljastettiin: Tyypit, toiminnot ja haasteet.
Aurinkopaneelin elämä kuoleman jälkeen: 2023 opas aurinkopaneelien kierrätyksestä