IBC-aurinkomoduulit vs. kaksisuuntaiset lasilasin aurinkomoduulit: Kumpi on sopivampi talvi- tai matalavalo-olosuhteisiin?

· Alan uutisia

Sisällysluettelo

  • Johdanto
  • Komponentin esittely ja tekniset periaatteet
  • Testiympäristön asennus ja metodologia
  • Testausprosessi ja suorituskyvyn vertailu
  • Suunnittelu ja esteettiset harkinnat
  • Suositukset
  • Johtopäätös

Johdanto

Kun uusiutuvan energian kysyntä jatkaa kasvuaan, aurinkoteknologian edistykset ovat laajentaneet meille saatavilla olevien komponenttien valikoimaa. Näiden joukossa IBC (Interdigitated Back Contact) täysin mustat aurinkomoduulit ovat saaneet erityistä huomiota niiden ylivertaisen suorituskyvyn ja sopivuuden vuoksi tietyille sovelluksille. Tämä pätee erityisesti talvella tai matalavalo-olosuhteissa, jolloin oikean aurinkomoduulin valinta on ratkaisevan tärkeää kokonaisjärjestelmän suorituskyvyn optimoimiseksi. Tämän artikkelin tavoitteena on syventyä näiden kahden moduulityypin - IBC täysin mustan ja kaksisuuntaisen lasilasin - vertailevaan suorituskykyyn talvi- ja matalavalo-olosuhteissa, tarjoten sarjan todellisiin testeihin perustuvia tietoja, jotka antavat vankan perustan päätöksentekoprosessillesi.

Tässä yhteydessä aurinkoenergia-asiantuntija M1Molter Saksasta on suorittanut kattavan vertailun ja analyysin Maysun Solarin 430W IBC täysin mustista moduuleista verrattuna samankaltaisesti luokiteltuihin kaksisuuntaisiin lasilasin moduuleihin. Tämän analyysin ensisijainen tavoite on paljastaa eroavaisuudet näiden kahden edistyneen teknologisen ratkaisun välillä talvi- tai matalavalo-olosuhteissa, auttaen siten käyttäjiä tekemään parempia valintoja monien aurinkomoduulivaihtoehtojen joukosta.

Moduulin esittely ja tekniset periaatteet

IBC täysin mustat moduulit

IBC (Interdigitated Back Contact) -tekniikka sijoittaa kaikki sähkökontaktit aurinkomoduulin takaosaan, poistaen tehokkaasti etupuolen elektrodit. Tämä suunnittelu minimoi valon varjostuksen ja maksimoi pinnan, joka on käytettävissä valon keräämiseen. Takakontaktirakenteen käyttö parantaa moduulin kykyä imeä enemmän valoa, mikä lisää merkittävästi fotovoltaista muunnoshyötysuhdetta. Vaikka IBC täysin mustat moduulit on suunniteltu yhdellä lasikerroksella, ne tarjotaan 25 vuoden takuulla, mikä kuvastaa valmistajan luottamusta niiden kestävyyteen ja jatkuvaan suorituskykyyn.

Kaksisuuntaiset lasilasin moduulit käyttävät kaksikerroksista lasinkapselointitekniikkaa, jossa aurinkokennot on sijoitettu kahden korkean lujuuden ja läpinäkyvyyden lasikerroksen väliin. Tämä järjestely tarjoaa lisäsuojaa, pidentäen moduulin käyttöikää, ja lisää samalla sen kestävyyttä ympäristötekijöitä vastaan. Tärkeämpää on, että nämä moduulit kykenevät tuottamaan sähköä sekä etu- että takapuolelta, mahdollistaen valonkeruun ja energian muunnoksen molemmista suunnista. Tämä ominaisuus parantaa merkittävästi moduulin energiankeruutehokkuutta, erityisesti vähemmän kuin ihanteellisissa valaistusolosuhteissa, joissa kyky hyödyntää hajautettua ja heijastunutta valoa voi johtaa tehon lisääntymiseen. IBC täysin mustiin moduuleihin verrattuna kaksisuuntaiset lasilasin moduulit tulevat yleensä pidemmällä takuujaksolla, jopa 30 vuodella.

Testiympäristön asennus

Nämä testit suoritettiin simuloiduissa talvioloissa, mukaan lukien täysi auringonvalo ja pilviset tilanteet ilman suoraa auringonvaloa. Tavoitteena oli arvioida moduulien suorituskykyä erilaisissa sääolosuhteissa kattavasti. Tällä lähestymistavalla varmistimme oikeudenmukaisen ja tarkan vertailukohteen tarjoamisen, mikä auttaa käyttäjiä tekemään parempia valintoja monien aurinkomoduulien joukosta.

Testausmenetelmä

Testimme suoritettiin tiukkojen tieteellisten menetelmien avulla, mukaan lukien:

1. Molempien moduulityyppien asentaminen identtisiin olosuhteisiin ja suuntiin.

2.Tarkkojen mittausvälineiden käyttö reaaliaikaisen tehon tuoton ja kumulatiivisen sähköntuotannon tallentamiseen.

3.Ympäristöolosuhteiden seuranta testausjakson aikana, kuten valon voimakkuus ja lämpötila.

broken image

(Kokeilija käytti kannettavaa virtalähdettä mitatakseen ja tallentaakseen aurinkopaneelien suorituskyvyn eri olosuhteissa, mukaan lukien tuotettu teho (wattina) ja kokonaissähkön tuotanto (kilowattitunteina).)

Testausprosessi

Alkutesti (talven täydessä auringonvalossa)

430W Kaksisuuntainen lasilasin aurinkomoduuli: Täydessä auringonvalossa tehtyjen alkutestien perusteella 430W kaksisuuntainen lasilasin aurinkomoduuli tuotti vakaan lähtötehon, 283 wattia, huipputehon ollessa 315 wattia.

broken image

430W IBC täysin musta aurinkomoduuli: Toisin kuin 430W kaksisuuntainen lasilasin aurinkomoduuli, 430W IBC täysin musta aurinkomoduuli osoitti hieman korkeampaa lähtötehoa samoissa olosuhteissa, vakautuen noin 310 wattia, huipputehon ollessa myös 310 wattia.

broken image

Pitkäaikaistesti (yli kaksi viikkoa, mukaan lukien epäsuotuisat sääolosuhteet)

Pitkäaikaisessa testissä, joka suoritettiin epäsuotuisissa sääolosuhteissa, 430W IBC täysin mustan aurinkomoduulin ja 430W kaksisuuntaisen lasilasin aurinkomoduulin suorituskyvyn erot tulivat selvemmiksi.

430W IBC täysin musta aurinkomoduuli: Noin 10 päivän testijakson aikana 430W IBC täysin musta aurinkomoduuli tuotti 2,6 kilowattituntia (kWh) sähköä.

430W Kaksisuuntainen lasilasin aurinkomoduuli: Samaan ajanjaksoon 430W kaksisuuntainen lasilasin aurinkomoduuli tuotti 2,16 kilowattituntia (kWh) sähköä.

Suorituskyvyn vertailu

Tehon tuoton vertailu täydessä auringonvalossa talvella

Täydessä auringonvalossa talvella Maysun Solarin IBC täysin musta moduuli tuotti jatkuvasti lähtötehoa 310 wattia, huipputehon ollessa myös 310 wattia. Sen sijaan samojen olosuhteiden alaisena kaksisuuntaisen lasilasin moduulin vakaa lähtöteho oli vain 283 wattia, huipputehon ollessa 315 wattia. Nämä tiedot osoittavat selvästi IBC täysin mustan moduulin suorituskykyedun kaksisuuntaiseen lasilasin moduuliin verrattuna alhaisissa valaistusolosuhteissa.

Pitkäaikainen tehon tuoton ja sähköntuotannon vertailu (yli kaksi viikkoa, mukaan lukien alhaisen valon olosuhteet)

Testitulosten perusteella noin kahden viikon ajanjakson aikana (sisältäen talven alhaiset valaistusolosuhteet) 430W IBC täysin musta aurinkomoduuli tuotti 2,6 kilowattituntia (kWh) sähköä, kun taas 430W kaksisuuntainen lasilasin aurinkomoduuli tuotti 2,16 kilowattituntia (kWh) sähköä. 430W IBC täysin musta aurinkomoduuli tuotti noin 20% enemmän sähköä kuin 430W kaksisuuntainen lasilasin aurinkomoduuli. Tämä osoittaa, että 430W IBC täysin musta aurinkomoduuli suoriutuu paremmin alhaisissa valaistusolosuhteissa.

broken image

Tietyllä testipäivällä (noin 16. joulukuuta) 430W IBC täysin mustan aurinkomoduulin huipputeho oli 117 wattia, kun taas 430W kaksisuuntaisen lasilasin aurinkomoduulin huipputeho oli 100 wattia. Tämä vahvistaa entisestään 430W IBC täysin mustan aurinkomoduulin suorituskykyetua alhaisissa valaistusolosuhteissa, osoittaen 17%:n parannuksen verrattuna.

broken image

Nämä tiedot kuvaavat elävästi kahden aurinkomoduulityypin suorituskyvyn vertailua erilaisissa testiolosuhteissa. IBC täysin musta moduuli osoitti korkeamman tehon tuoton ja energiantuotannon lähes kaikissa testitilanteissa, erityisesti alhaisissa valaistusolosuhteissa, korostaen sen etuja tehokkuuden ja soveltuvuuden suhteen.

Suunnittelu ja esteettinen houkuttelevuus

Elegantti täysin musta suunnittelu: Täysin musta suunnittelumalli ei vain lisää esteettistä vetovoimaa vaan mahdollistaa myös aurinkopaneelien harmonisen sulautumisen kattorakenteisiin tai muihin asennusympäristöihin, tarjoten rakenteille yhtenäisemmän ja elegantimman ulkonäön. Tämä näkökohta on erityisen tärkeä niille käyttäjille, jotka arvostavat korkeaa arkkitehtonista estetiikkaa.

Korkeampi fotovoltaikan muunnoshyötysuhde: Merkittävän esteettisen vetovoiman lisäksi aurinkopaneeleissa käytetty busbar-vapaa suunnittelu vähentää mahdollista varjostumista paneelin pinnalla. Perinteiset metallinauhasuunnittelut voivat estää osan valosta, kun taas busbar-vapaa suunnittelu minimoi tämän varjostumisen ja lisää valon vastaanottoaluetta 2,5%, tehostaen siten fotovoltaikan muunnoshyötysuhdetta.

Ei loiste- saastetta: Juottamalla valmistetut aurinkopaneelit takaavat valon heijastusasteen vain 1,7%, mikä vähentää merkittävästi loiste- saastetta, joka voisi vaikuttaa ympäristöön ja lähialueiden asukkaisiin. Tämä suunnittelu keskittyy paitsi suorituskyvyn optimointiin myös sitoutuu ympäristönsuojeluun.

Täydellinen yhdistelmä suorituskykyä ja estetiikkaa: Maysun Solarin IBC täysin mustat moduulit osoittavat täydellisen yhdistelmän suorituskykyä ja esteettistä vetovoimaa. Ne loistavat alhaisissa valaistusolosuhteissa tarjoten korkeamman energiatuoton perinteisiin aurinkopaneeleihin verrattuna, ja niiden moderni suunnittelu lisää visuaalista vetovoimaa aurinkoratkaisuihin.

Ylivoimainen alhaisen valon suorituskyky: Tuote suoriutuu poikkeuksellisen hyvin alhaisissa valo-olosuhteissa, mikä tekee siitä erityisen sopivan Euroopan vähäisessä säteilyssä esiintyvissä olosuhteissa. Talvessa sen sähköntuotanto oli noin 20% korkeampi kuin TOPCON-moduuleilla, tarjoten korkeimman kustannustehokkuuden ja lisähyödyt.

Suositukset

Aurinkomoduuleja valittaessa talvi- tai matalavalo-olosuhteisiin on tärkeää ottaa huomioon useita tekijöitä, mukaan lukien suorituskyky, kustannukset, esteettisyys ja pitkän aikavälin edut. Vertailuanalyysimme ja testauksemme perusteella tässä muutamia suosituksia:

1. Energiankeruun maksimointi: Niille, jotka asuvat alueilla, joissa on vähemmän auringonvaloa tai usein pilvistä ja sateista säätä, IBC täysin mustat moduulit ovat ihanteellinen valinta niiden erinomaisen matalavalo-suorituskyvyn vuoksi. Nämä moduulit voivat kerätä enemmän valoa riittämättömissä valaistusolosuhteissa, tarjoten korkeamman fotovoltaikan muunnoshyötysuhteen.

2. Tehokkuuden priorisointi: Testeissä osoitettujen merkittävien suorituskykyetujen perusteella, erityisesti reaaliaikaisen tehon tuoton ja pitkäaikaisen sähköntuotannon osalta, tämän tyyppisen moduulin valinta varmistaa, että järjestelmäsi pysyy tehokkaana jopa vähemmän ihanteellisissa valaistusolosuhteissa.

3. Tuoton sijoittaminen: Vaikka alkuperäinen sijoitus IBC täysin mustiin moduuleihin voi olla korkeampi kuin perinteisiin aurinkoratkaisuihin, niiden tehokkuus ja pitkäaikainen vakaus merkitsevät nopeampaa takaisinmaksuaikaa ja korkeampia pitkän aikavälin tuottoja, tehdäkseen IBC-moduuleista kustannustehokkaan valinnan.

4. Esteettisen ja suorituskyvyn yhdistelmä: IBC täysin mustien moduulien suunnittelu ei ole vain tehokas vaan tarjoaa myös modernin ja harmonisen esteettisen vaikutuksen kattojen tai asennuspaikkojen yhteydessä. Tämä on lisäetu käyttäjille, jotka etsivät sekä käytännöllisiä että esteettisesti miellyttäviä aurinkoratkaisuja.

5. Kestävä valinta: IBC täysin mustiin moduuleihin valitseminen on myös investointi kestävyyteen. Nämä tehokkaat moduulit voivat vähentää riippuvuutta fossiilisista polttoaineista ja kasvihuonekaasupäästöjä koko käyttöikänsä ajan, edistäen energian siirtymistä.

Johtopäätös

Niille, jotka tavoittelevat korkean suorituskyvyn aurinkoratkaisuja kompromissitta arkkitehtonisen kauneuden suhteen, Maysun Solarin IBC täysin mustat moduulit tarjoavat ihanteellisen valinnan. Nämä moduulit eivät ole vain tehokkaita vaan myös kauniisti suunniteltuja, täydellisessä sopusoinnussa kasvavan nykyaikaisen markkinan painopisteen kanssa kestävyyteen ja estetiikkaan. Ne tarjoavat ympäristöystävällisen ja visuaalisesti houkuttelevan energiaratkaisun moderneille rakennuksille. Toisaalta niille, jotka suosivat pidempää takuuaikaa ja ovat valmiita mukauttamaan esteettisiä odotuksiaan hieman, kaksisuuntaiset lasilasin moduulit ovat myös harkinnan arvoisia. Vaikka tämä voi sisältää joitain kompromisseja ulkonäössä, ne tarjoavat jopa 30 vuoden takuun, mikä varmistaa investoinnin pitkäaikaisen arvon ja luotettavuuden. Olipa sitten kyse IBC täysin mustan moduulin edistyneestä teknologiasta tai kaksisuuntaisten moduulien kestävästä kestävyydestä, markkinoilla on aurinkoratkaisuja monenlaisiin tarpeisiin ja mieltymyksiin.

 

Viittaus:

 

Suositeltava lukeminen: