Aurinkosähkö, kuusi tekijää kustannusten alentamiseksi ja tehokkuuden parantamiseksi

· PV-hinnan-trendi

Tieteen ja teknologian kehittämisessä se on erottamaton osa energian apua, erityisesti teknologian nopeassa kehityksessä tänään, uusiutuvan energian voimakas kehittäminen on tullut maailmanlaajuinen konsensus. Kansainvälinen uusiutuvan energian virasto (IRENA) arvioi, että uusiutuvan energian osuus energiantuotannosta nousee 90 prosenttiin vuonna 2050.

Kun aurinkosähköteollisuuden innovatiivinen teknologia on kehittynyt, aurinkosähkömoduuleissa, valmistustuotannossa, mittakaavakustannuksissa, raaka-ainekustannuksissa ja hallintokustannuksissa on tapahtunut eriasteisia muutoksia. Niistä aurinkokennomoduulien sähköntuotannon hyötysuhde on noussut yksinumeroisesta yli 20 prosenttiin, myös järjestelmän hyötysuhde on edelleen parantunut, ja aurinkokennojen sähköntuotantokustannukset ja muut kuin piistä aiheutuvat sähköntuotantokustannukset laskevat vaihtelevasti.

aurinkokennomoduulien

21. vuosisadalla aurinkosähköteollisuus on siirtynyt verkkopariteetin aikakauteen, ja aurinkosähköyhtiöt haluavat edelleen saavuttaa kustannusten alentamisen ja tehokkuuden, alentaa aurinkosähkökustannuksia sähköntuotannon lisäämiseksi ja tehdä nykyisistä Aurinkosähkövoimalat ovat tehokkaampia, ja niissä on keskityttävä kuuteen keskeiseen seikkaan, kuten käyttö- ja huoltokustannuksiin, tuotantotunteihin koko elinkaaren aikana, tehokkaisiin inverttereihin, tehokkaisiin moduuleihin, tehokkaisiin akkuihin ja järjestelmäkustannuksiin.

Käyttö- ja ylläpitokustannukset

Älykäs käyttö ja kunnossapito auttavat varmistamaan kattavan sähköntuotannon ja vähentämään voimalaitoksen työvoimakustannuksia, mikä osaltaan alentaa sähkökustannuksia.

Koko elinkaaren sukupolven tunnit

Teknologia- ja prosessi-innovaatioiden avulla moduulien ja järjestelmien integrointiin liittyvät integroidut edistysaskeleet voivat pidentää järjestelmän käyttöikää 30 vuoteen tai jopa pidempään; toisaalta heterojunktion ja kalsiumtitaanimalmin heikko valoherkkyys lisää tehokkaiden tuntien määrää.

Korkean hyötysuhteen invertterit

Piikarbidin (SiC) ja galliumnitridin (GaN) kaltaisista materiaaleista valmistetut korkean hyötysuhteen taajuusmuuttajat voivat vähentää passiivisten komponenttien vikaantumisastetta, vähentää pakkauskustannuksia ja säästää asennuskustannuksia sekä pienentää taajuusmuuttajien jäähdytyslevyjen kokoa (GaN:n ja SiC:n erinomaisen lämmönjohtavuuden vuoksi).

Korkean hyötysuhteen moduulit

1. Kaksipuoliset kaksoislasimoduulit tai uudet kapselointimateriaalit, jotka voivat tehokkaasti lisätä tehontuotantoa.

2. Korkean hyötysuhteen kennot

3. Passivoidut emitteri- ja takapuolen kennotekniikan kennot (PERC)

4. Heterojunktion kennot (HJT)

5. Haarukkasormi-takakoskettimet (IBC)

6. Kupari-indium-gallium-selenidi (CIGS)

7. Kalsiumtitaanioksidikenno (PSC)

8. Piipohjaiset laminoidut kennot

9. Järjestelmän kustannukset timanttilangan harvennus, suuri koko, vähentää sähköenergian kulutusta sauvan vetäminen ja muut toimenpiteet vähentävät edelleen moduulin materiaali- ja energiakustannuksia.

Kennojen hyötysuhde nousee 20 prosentista 30 prosenttiin, mikä alentaa wattikohtaisia kustannuksia ja vähentää samalla muita kuin materiaalikustannuksia, kuten maata, laitoksen rakentamista, telineitä, sähkölaitteita ja yleiskustannuksia.

Koska uusiutuvan energian kysyntä kasvaa kaikissa maissa ja aurinkosähkö on keskeinen tekijä uusien energialähteiden kehittämisessä, on varmaa, että aurinkosähköteollisuus jatkaa kasvuaan myös tulevaisuudessa, sillä se on keskeinen keino saavuttaa hiilidioksidipäästöjen kaksinkertaistamista koskeva tavoite.